tumblr hit counter
UlaşımGazetesi.com - Ulaşımın Yeni Sesi! Taşımacılar - Lojistik - Yük - Uluslararası - Şehirlerarası - Şehiriçi - Toplu Taşıma
Anasayfa  
 
Ulaşım Gazetesi  

 

GÜNCEL
  Yazarlar
  Güncel Haber
  Kara
  Hava
  Deniz
  Demir Yolu
  Lojistik
  Otomotiv
  Teslimatlar
  Treyler
  Dernekler
  Künye
  İletişim
  Fotoğraf Galerisi

HABER ARAMA


HAVA DURUMU

Yetki belgeleri kapsamı

Yeni karayolu taşıma yönetmeliği ile ilgili Yolcu taşımacılığına getirilen müeyyideler.
 

·         Otobüsle tüm yolcu taşımalarında asgari kapasiteyi sağlamada şart olan taşıtların yaş sınırı 8 yaştan 10 yaş’a yükseltildi.

·         Bir taşıt birden fazla yetki belgesine kayıt edilemez.

·         Aynı öz mal araçlar ile birden fazla yetki belgesi alma kaldırıldı.

·         Birden Fazla Yetki belgesi alınması mümkün ancak kapasite için yeni araç yatırımı gerekiyor.

·         B1 Yetki belgesi sahipleri başka bir yetki belgesi olmadan D1 faaliyetlerini de yapabilecekler.

·         B2 Yetki belgesi sahipleri D2 faaliyetlerini de yapabilecekler.

·         Sadece D2 Yetki belgesi ile faaliyet sürdürmek mümkün. Bu konuda bir zorlama ve kısıtlama yok.

·         Şoförlerden Pisikoteknik rapor mecburiyeti ve uygulaması 31.12.2010 tarihine ertelendi.

·         Yetki belgesi sahibi işletmelerin Mesleki Yeterlilik yönetmeliği kapsamında ÜDY. ODY belgeli Yönetici istihdamı uygulaması 30.09.2009 tarihinde başlıyor.

·         Karayolu yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde çalıştırılacak tüm personel için iş akdi yapılması mecburiyeti getirildi (Şoförler dahil).
Yolcu taşımacılığında Yetki belgeleri ve yeni düzenlemeler

Uluslararası yolcu taşıma yetki belgelerinin faaliyet kapsamı, şehirlerarası yolcu taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Uluslararası tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi olan B1 belgeleri, D1’lerin faaliyetlerini;
Uluslararası arızi yolcu taşımaları yetki belgesi B2 yetki belgeleri de D2 Yetki belgelerinin faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.
B1 ve D1 belgeleriyle kilometre sınırlaması olmaksızın tüm şehirlerarası tarifeli düzenli seferlerde çalışabilecekler. (Şehir içi ve il içi taşımalar hariç olma üzere)
B2 ve D2 belgeleriyle şehirlerarası şehir içi ve il içi dahil olmak üzere tüm yurtiçi düzensiz (grup ve turizm taşımaları yapılabilecek.)
100 kilometreye kadar şehirlerarası yolcu taşımaları ile tüm tarifeli tarifesiz il içi yolcu taşımacılığı için, Y Belgelerini yerine D4 Yetki belgesi getirildi.

D4 belgeleri ile il içi düzenli düzensiz tüm taşımalar yapılabilecek. Bu haliyle D4 belgeleri, önceden sadece D2 belgeleriyle yapılabilen 100 kilometre altındaki şehirlerarası düzenli düzensiz taşımalara D4 yetki belgeleri de dâhil ediliyor. ( Bu konu Turizm taşımacıları tarafından eleştiriliyor faaliyet alanlarına müdahale olarak görülüyor!..).

100 kilometre altındaki şehirlerarası (il içi olmayan) düzenli taşımalar hem D4, hem de D1 ve B1 belgeleriyle de yapılabilecek.

D4 Yetki belgeleri diğer belgeler gibi Yönetmelik kapsamında verilecek ve İl içi ve 100 Km kadar olan Tarifeli tarifesiz seferleri kapsayacak. D4 belgelerinin verilmesine 1 Ocak 2011’de başlanacak. Bu tarihe kadar İl Valilikleri ile Ulaştırma Bölge Md tarafından verilen Y belgelerinin verilmesi önceki esaslarla göre devam edecek. ( İstanbul ve Kocaeli illeri hariç)
1 Ocak 20011 tarihinden itibaren Y belgeleri D4 belgeleri ile ücretsiz değiştirilecek ve değiştirilmeyenler geçersiz olacak.
Yönetmelik kapsamında Yenilenenler dahil tüm belgelerin alma koşullarında ve belge ücretlerinde değişiklik yok. Bir üst belgeye çıkışlarda ücret farkı isteniyor. İki Belgeden birinin iptali durumunda belge ücreti iadesi yok.

Yolcu taşımacılığında yönetmelik kapsamı dışında İl içi personel ve servis taşımacılığı ve belediye mevzuatı çerçevesindeki taşımalar kalmış bulunmaktadır.

Ancak İl içi personel ve servis taşımacılığı ile ilgili bakanlığın ayrıca bir yönetmelik ile düzenlemeye gideceği ile ilgili, yönetmelikte atıf vardır.

Belge ücretleri ve geçici değişiklikler
Kapsamı genişleyen B1 ve B2 belgelerinin ücretleri arttırıldı. D4 belgesi için yeni ücret belirlendi. Yeni haldeki kapsamı genişletilen Yeni B1 belgesinin 2009 yılı ücreti 64.710 TL
B2’lerin ise 32.355 TL oldu. D1 ve D2 Yetki Belgesi ücretleri ise değiştirilmedi. D4 belge ücreti 5.000 TL olarak belirlendi.
Hali hazırda belge sahibi olana işletmeler içinde özel düzenlemeler getirildi. Önceden hem B1 hem de D1 belgesi sahibi olanlar altmış gün içinde eski belgelerini iade edip, yurtiçi ve yurtdışı yolcu taşıma faaliyetlerini kapsayan, 5 yıl geçerli olacak yeni B1 belgesini ücret ödemeden alabilecekler.
Önceden sadece B1 belgesine sahip olanlar 31 Ağustos 2009 tarihine kadar belgelerini iade edip, B1 ve D1 ücretleri arasındaki farkı ödeyip 5 Yıl geçerli olacak yeni B1 Yetki belgesi alabilecekler.
Bunları yapmayan B1 belgesi sahipleri ise belge süresi sonuna kadar eski şartlarda faaliyetlerini sürdürebilecek ancak belgesinin süre bitiminde belgesi yenilenmeyecek.

Önceden hem B2, hem de D2 belgesi sahibi olanlar, 60 gün içinde her iki belgesini verip her iki faaliyeti de kapsayan yeni B2 Yetki belgesini ücret ödemeden alabilecek. Verilecek yeni belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olacak.
Sadece B2 belgesi sahibi olanlar 31 Ağustos 2009’a kadar belgesini iade edip B2 yeni ücreti ile D2’nin ücret farkını ödeyerek 5 yıl geçerli yeni kapsamlı B2 belgesi alabilecekler. Bu değişikliği yapmayan B2 belgesi sahiplerinin mevcut belgelerinin süresi bitinceye kadar geçerli olup, süre bitiminde belgeleri yenilenmeyecektir.
 
Herhangi bir faaliyet dalında, herhangi bir belgenin sahibi olanlar, almak istedikleri yeni yetki belgesinin şartlarını sağlamak ve varsa belge ücreti farkını ödemek kaydıyla herhangi bir faaliyet alanında yeni bir belge alabilecekler.

D2 belgesi sahibi, Yeni talep ettiği belgenin şartlarını sağlayarak ve belge ücretinden doğan farkı ödeyerek D1.B2.B1 gibi belgelerden herhangi birini belge alımında istenen şartları sağlayarak alabilecek. Mevcut belgesinden daha düşük değerdeki bir belgeye talep olması halinde ücret iadesi yapılmıyor.
Yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtlar
D1, D2 ve D4 belgesine kaydedilecek taşıtlarda yaş şartı yok.( TÜV Muayenesi olması yeterli). B1 ve B2 belgesinde ise yaş sınırı 20.   Bu 20 yaş sınırı B1 ve B2 belgelerinin yurtiçi, yurtdışı kullanımları için de geçerli olduğu görülüyor. Bir ayrım yok ancak Yurtdışı taşımalar bence soru işareti!..
 
Otobüsle tüm yolcu taşımalarında asgari kapasiteyi sağlamada şart olan taşıtlar için 8 yaştan 10 yaş ‘a yükseltildi. Kapasite şartlarını sağlamada B1 ve D1 yetki belgelerine kaydedilecek taşıtlar 25 koltuk kapasitesinden küçük olamaz. B2, D2 ve D4 için tüm otobüsler (sürücü dahil en az dokuz ve üzerinde koltuk kapasitesi olan tüm taşıtlar kayıt edilebilecektir.)

Özürlüleri taşımak amacıyla imal/tadil ve tescil edilmiş öz mal taşıtla/taşıtlarla D2 yetki belgesi almak isteyenlerden koltuk sayısı bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde D2 Yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine normal otobüs kaydedilebilmesi için koltuk sayısı bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur. Bu madde tamamen yeni olarak düzenlenmiş bulunmaktadır!..
 
Sözleşmeli taşıtlar:B1 ve B2 Yetki Belgesine öz mallar kadar taşıt kayıt edilebilecektir. (Bir öz mala karşılık 1 sözleşmeli çalıştırılabilecektir.)
D1 ve D2 Yetki belgelerinde ise öz mal taşıtların iki katı kadar sözleşmeli taşıt çalıştırılabilecektir. D4’ler için sadece öz mal taşıtlar yetki belgesine kayıt yapılabilmekte 1 yetki belgesi altına öz mal olsa bile 10 araçtan fazlası kayıt edilmemektedir.
 
Eski yönetmelik şartlarına göre aynı tüzel kişiliğin taşıtları farklı belgelerine öz mal veya sözleşmeli olarak kayıt imkânı vardı bu uygulama kaldırılmıştır. Yeni uygulamaya göre taşıtların birden fazla yetki belgesi altında kayıt edilmesi kaldırılmıştır. Yetki belgesi sahipleri aynı olsa bile taşıtlar sadece bir belgeye kayıt edilecektir. Örnekler isek; D1 ve D2 yetki belgesi olan bir tüzel kişilik taşıtlarını sadece B1 veya B2 yetki belgesi altına kayıt ettirecek. Birini tercih edecektir.
Bu şart ve uygulama asgari kapasiteden sayılan ya da sayılmayan tüm öz malları ve tüm sözleşmeli taşıtları kapsamaktadır.
Taşıtlar ile ilgili şartlar;
Taşıtların sadece 1 yerine unvan yazılması uygulamasına geçildi (daha önce en az 3 tarafına idi). Taşıtlarda Boyun korsesi bulundurulması şartı,14 koltuk için bir boyun korsesi yeterli olacak. Taşıtlarda yapılan tadilatlar ilgili Yönetmeliğe uygun yapılıp araç tescil belgelerine işlenmiş olması şartı isteniyor. Standart depo zorunluluğu kaldırıldı ancak depoların toplam hacmi ve litre sınırlandırılması bakanlıkça getirilebilecek. Tadilatla koltuk kapasitesi arttırılan taşıtlar yetki belgelerine kayıt edilmeyecek.
 
Mesleki yeterlilik belgeleri ile ilgili olarak;
Yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren işletmelerde çalışan Yöneticilerden mesleki yeterlilik belgesi aranması şartı Ekim 2009’a kadar uygulanmayacak. Sürücülerden istenen bedeni ve psikoteknik sağlamlık raporu şartı 2010 yılı sonuna kadar aranmayacak.
Taşıma Sözleşmesi:
B2 ve D2 Grup taşımalarında sözleşme yapılması şartı bu yönetmelikte yeniden genişletilerek düzenlenmiş bulunmaktadır. Yönetmeliğin 39 Maddesinin: 1.2.3.4.5.6 fırkalarında konuya açıklık getirilmiş bulunulmaktadır.

(1) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılır.
(2) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
(3) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri,
       taşıma güzergâhı, taşımanın yapılacağı gün/günler ve saat/saatler, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücretinin belirtilmesi ve her seferde taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
(4) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak
      denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması
      zorunludur.
(5) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur.

      
Nusret Ertürk
TOF Tüm Otobüsçüler Federasyonu
Genel Sekreteri
Tel: (0532) 317 3386
NOT: SORULARINIZI DİREK MAİL OLARAK TARAFIMA GÖNDEREBİLİRSİNİZ. GÖNDERİLER HER MAİL TARAFIMDAN CEVAPLANMAKTADIR!!!!


Bu haber 53261 kez görüntülendi...

 

Yorumlar
d2 belgeli aracım var belediyeler sağolsun cenezeye. düğüne .pikniğe araba gönderiyorlar .bende belgeye her sene 12000 lira sigortalarlr beraber para veriyorum iş yok rekabet çok bedavaya yola giden araçlar var ben bu 12000 lirayı nezaman çıkartacamda sonra kara geçcem arabanında değeri bitiyor plakanında değeri yok ne olacak bu işn sonu
sezgin ilhan
S.S. SİLİFKE TARIM İŞÇİLERİ YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ ilçemiz tarım ve narenciye işçilerini taşımaktayız. Ve bir arada olmak için bu kooperatifimizi kurduk.Ama malesef ki en modelli arabamız 2000 en düşük modelsiz arabamız da 92 modeldir. Belli bir hattımız olmadığı için ne d3 d4 belgesi alamıyoruz. Ancak belediyeden çalışma ruhsatı almamız şart koşuluyor.Belediyemizde 10yaş sınırını şart koşuyor.10 yaşında araç alma imkanımız yoktur asla alınsa bile tarım taşımacılığı olduğu için narenciye bahçesinin aralarına nasıl girilecek. Bizler ne yapabiliriz. Desteğinizi bekliyoruz. MERSİN/SİLİFKE
ŞUAYİP TUNÇ
slm benim manisa akhisar arasında çalıştığım 6 adt minibüs var 20+1 karsan j 10 bizde d4 belgesi var biz aynı anda d2 veya d1 kullanabilirmiyiz saygılar
mustafa kolalı
m plakalı aracım bulunmakta (d4 de vardır) bir serferliğine mahsus il dışına gitmem gerek ne yapmam lazım?
erol kazdal
sayın bakanım birde d1 çıkarttın d1 şehirler arsı çalışır dıyosunuz adama ilçeden ile veriyorsunuz bu nasıl bir kanun anlamadım resmen kavgalar çıksın cınayetler çıksın dıye uğraşıyorsunuz illaki çıkacak herzaman zengini kolluyorsunuz garibana bakın bide zaten para kazanamıyoruz lütfen duyun sesimizi ama dava açtık avkat kapattıracam diyor ne gereyi var bu belge ilçeden ile verilmiyosa neden veriyorsunuz anlamadım

mehmet arslan
adana ilinde şehir içi dolmuş hattım var ben aracımla ailecek mersine denize gitmek istiyorum bana söylenen şehir dışına cıkamazsınız ceza yersin diyorlar benim başka aracım yok sadece bir tane aracım var
ben şehir dışına ailemle denize gidemeyecekmiyim zaten ayda sadece 2 gün iznimiz onuda cıkamayacakmıyım
mehmet güler
Hatay ilinde Dörtyol-Kuzuculu arasındadolmuş hizmeti vermekteyiz. Bize zorunlu kıldıkları D-4 belgesini kooperatifimize ait 25 aracımıza ayrı ayrı almış bulunmaktayız.Hatay ilinin büyükşehir kapsamına girmesi ile şehir içi statüsüne girdik.Bu belgelerin bi önemi kalmadı.artı 100 km sınırı olmasına karşın Hatay il merkezine giden yolda 2 Karayolları denetleme istasyonu bu belgelerle hatay iline gitmemizin mümkün olmadıgını söyledi. ve araçlarımız sıkıntılar yaşadı.Aynı sıkıntı Adana ve Osmaniye illeri içinde de yaşanmıştır.Burdan istedigimiz güzergah degil.Yalnızca ikamet ettigimiz kasabada sınav, dügün,nişan asker ugurlaması gibi halka hizmet konusunda önümüzün açılmasını ve belgeyi alırken bize vaad edilen hakların tanınmasını istiyoruz. Teşekkür ederim.
FAHRİ TOKSOY
yazdıgınız yorumlar ıcın tsk ler arkadaslar bizim sorununmuz da su bız nevşehir niğde arasın da calısan bır fırmayız bizim y belgesı yerıne d4 getırıldı evet hersey guzel ama sım dıde su sorun cıktı 6 ayda bır yenıleme koop imizin yetkı belgesı 5 yıllık ama arac kartlarımız 6 aylık bunun bır cozumu varmı kollaylıgı varmı teşekkürler
mustafa yılmaz
C PLAKA ARAÇLA ŞEHİR DIŞINA ÇIKILABİLİRMİ? ÇIKILIRSA NE YAPMAK GEREKİYOR SAYGILAR...
YAVUZ ZABUN
biz bir edirne uzunköprü uzunköprü keşan calışan bir kooparatifiz bu güzahgarımıza d1 yetki belgeli bir firma kurdular bu firma kırklarelinden geliyor ama edirneden bizim güzargahızın yolcularınıda alıyor ve yezhanede bilet kesiyor ilgili kişilere bilşdiriyoruz ilgilenmiyorlar bu olayımızı nasıl cöze biliriz bize yol gösterirmisiniz
uğur var
bu devletin kabahati kimseye doyurucu bilgi verilmiyor odalar kuruluşlar hiç bir şeyden habersiz herkez birbirini şikayet ediyor s ler d 4 lerl onlar s leri keşmekeş biri şehir içinde biri şehir dışında çalışabilir kimse bunu anlatmıyor lütfen bilip bilmeden kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın herkez birbirine saygı duysun
ismail pilpil
SEVGİLİ BAŞKANIM,
SİZİN YAZILARINIZI UZUN ZAMANDIR TAKİP ETMEKTEYİM.BAŞKANIM,BEN SAMSUN'DA A SINIFI TURİZM SEYAHAT ACENTASI İŞLETMEKTEYİM.D2,B2,K1,K2,A1 BELGELERİMİZ MEVCUTTUR.SAMSUN'UN 100 KM UZAĞINDA LADİK/AKDAĞ DİYE BİR İLÇESİ BULUNMAKTADIR.BURAYA SAMSUN'UN TAHTİTLİ C PLAKALI ARAÇLARI OLARAK BİLİNEN ARAÇLAR GİDEBİLİYOR MU GİDEMİYOR MU? BU KONUDA BİLGİLERİNİZİ ÖĞRENMEK İSTİYORUM.
YILMAZ UZUNLAR
Mersin Bozyazı'da S.S.158 nolu öğretmen ve öğrenci kooperatifi olarak öğrenci taşımacılığı yapmaktayız.Kooperatifimiz 29 üyelidir.Bu üyelerden 7 tanesi Bozyazı'ya 13 km mesafede ayrı bir ilçe olan Anamur'da değişik okullara öğrenci taşımacılığı yapmaktaydı.Yeni çıkan kanunlar çerçevesinde S plakası ile iki ilçe arasında öğrenci taşımacılığı yapamayacağımız söylenmektedir.Bu iki ilçe Mersin Büyük Şehir Belediyesi 'ne yeni çıkan yasa ile kayıt oldu.Kanunen bu iki ilçe arasında öğrenci taşımacılığı yapabilir miyiz?Saygılar.
Ali Keskinaslan
Selam arkadaslar biz ilçeye 13 km arası kuy lere kooperatif kurduk ilçe Tirafik komisyonu onay verdi il Tirafik komisyon da onayladı ancak belediye yer tahsisi yapmadığı icin d 4 yetki belgesini alamıyoruz belediy yer icin sorun çıkarıyor ne yapmamız gerekiyor bu konu ile bilgisi olan arkadaslarımızın yardımcı olmalarını bekliyorum 05077065251 Yasin Sinci
Yasin Sinci
selamlar istanbuldan yazıyorum beş yaş altı doblo veya ceddy aracıma d2 kiralaya bilirmiyim kiralarsam hangi evraklar gerekliyardımlarınız için simdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim saygılarımla.
hüseyin şengül
izmir bergama ilçesinden yazıyorum s plaka sı olan her yere servis çekerim havasıonda ilçe mücavir alan dışına çıkamayacaklarını bildikleri halde biz d 4 leri şikayet ediyorlar öğrenci servisleriyle personel taşınıyor şunu herkez kafasına soksun s plakası alındığı ilçe mücavir alan dışına çıkamazzzzzzzzz bu plakalar ilçe içinde öğrenci taşınsın diye verilmiştirrrrrr
ismail pilpil
istanbul ilinde d 4 yetki belgesi verilmiyor sultanahmet sabiha gokcen havalimanina turist taşıyoruz.istanbul büyükşehir belediyesinden turist taşıma güzergah belgemiz ve d2 yetki belgemiz mevcut ancak sabiha gökcen havalimanında surekli araçlarımızı bağlamaktadırlar şehir içi turist taşımak için d4 yetki belgesi gerekli bu durumda ulaştırma bakanlığını mahkemeye versem başarılı olurmuyum.saygilarımla
mehmet ustun
ben araçımla 100km dişina nasıl çıkamam bi hastam olsa bir ilden bir ile gidemezmiyimn?
serdar ekti
D-4 yetli belgemizde özmal ve sözleşmeli 30 adet taşıt kayıtlıdır.D-4 taşıt belgesine 4 taşıt daha ilavesi için il trafik komisyonuna başvurduk.il trafik komisyonu onaylanırsa taşıt belgesine taşıt ilavesi yapılır mı?
Yaşar İNCE
ARKADAŞLAR HEPİNİZ HAKLISINIZDA FAKAT C PLAKALI ARKADAŞIM SEN ZETEN ŞEHİR İÇİNDE ÇALIŞIYORSUN VE ÖĞRENCİDEN ALDIĞIN PARAYA FATURA KESİYORMUSUNDA D2 BELGELİ ARAÇLARDAN YAKINIYORSUN 3 SERVİS YAPRSIN SONRADA UZUN YOLA ÇALIŞMAYA KALKARSIN GENE ÇALIŞ SANA ÇALIŞMA DİGEN YOK GİT BİRDE NORMAL PLAKALI ARAÇ AL ONADA D2 TAK ÇALIŞ SENİN DEDİĞİN GİBİ C PLAKA HEM SERVİS HEM UZUN YOL ÇALIŞIRSA DİĞERİNİDE DÜŞÜN BÜGÜN D2 BİR ARAÇ ŞEHİR İÇİNDE SERVİS YAPTIGI ANDA 15 GÜN TRAFİKTEN MEN VE 1200 TL CEZA BU ARAÇ ŞEHİR MERKEZİNDE ÇALIŞAMAZSA SENDE UZUN YOLA ÇALIŞAMAZSIN İSYAN ETME ŞÜKRET ÇOK İSTİYORSAN YOLA GİTMEK BİR ARAÇ AL C SİZ ONUNLA ÇALIŞ TİCARİ ARAÇLA İŞ YAPACAKSAN BİR BELGEYE TABİ OLMAK EN GÜZEL BİRSEY HİÇ DEGİLSE VERGİ KAÇIRAMIYORSUNUZ BİZ 4 AY SEZON BİTİNCE YATIYORUZ SİZDE SEZON YOK OKUL BİTER FABRİKA DEVAM EDER SAYGILARIMLA
FATİH GÜLPEMBE
22 02 2012 d 4 yetki belgesi maaliyeti ne kadar olur.ayrıca hangi belgeler gerekiyor aracım 2008 model master otobüs.teşekkür ederim.
fuat suer
belediyeler şirket olmadan yolcu tasıya bilecekmi şahısla rekabete giriyor devletin malı ile nasıl şikayet edecez bilgi alabilirmiyim

birol uslu
şimdiden teşekürler yoksulu düşünen ulaştıma bakanı bi.yldrm beye arabayı bırakın hırsızlık yapın diyor yolcuları koç,pamukkale,varan vs şirketler ceksin zengin zenginolsun, garip bit atsın teşekürler bütün şöförler odalarına kuzu kuzu heee dedikleri için TEŞEKÜRLER ULAŞIM GAZETESİNE BİZLERE ARACI OLDUKLARI İÇİN .
MEHMET ÖZTÜRKLER
Değerli Meslektaşlarım
D4 Yetki belgesi konusunda yazmış olduğum bu yazıya bir çok açıklama ve yorum yazılmış.
Konuyla ilgili olarak yazdığım yazıları takip edin sayet sorununuza cevap bulamıyorsanız Lütfen iLİNİZİ TAŞIMA HATTINIZI VE SORUNUNUZU yazılı olaral e mail adresime gönderirseniz mutlaka cevap verilecektir.
Saygılarımla.

Nusret ERTÜRK

TOF.Tüm Otobüsçüler Federasyonu
Genel Sekreter

T.0.212.6582055-6583210
F.0.212.6583280
info@tof.org.tr
sekreterya@tof.org.tr
info@ttder.org.tr.
Nusret ERTÜRK
2012 de belediye otobüsleri şirket olmadan kasaba ile ilçe arası yolcu taşıya bilecekmi
birol uslu
slm ben d4 belgesi almak istiyorum bakanlık yıl sonuna kadar gün vermiş ama ilçe trafik komusyonundan yazı istiyor müracat ettik valilik anylıyacak diyorlar yıl sonuna yetişmez diyorlar ben kasaba ilçe arası için belge alıcam başvuru formunda ilçe komusyonu diyor ulaştırma ya tel açtım valilik onayı istiyor yardımcı olurmusunuz tşk.
mustafa külahlı
d4 yetkı belgesıyle kople tutlupu ankaradan bursaya dugunu cu goturecegımı 100km gıdıpı yolcuyu eskı sehırde baska aracamı verecegız benı bılgılendırsenıze tesekurler
ferıt çaykara
selamun aleyküm nusret abi ben manisa kula ilçesindn benim y belgesindeki aracım 15 kişilik ben 18 kişilik arac aldım d 4 belgesi 18 kişilik oldugu için dönüştüremedim. 15 kişiliğe düşür diyorlar yolcu kapasitesi olarak 15 lik arac bana yetmiyor 29 11 2011 tarihine kadar 15 kişiye düşür diye yazı geldi ben bu konuda ne yepmalıyım bana yardımcı olurmusunuz.05447692286

yunus aydın
NE milletin bu belgelerden haberi var.ne yediği cezalardan.bu istanbul ulaştırmada çalışanlar bile hiçbirşey bilmiyor.geçmiş olsun
nusret kaymaz
selam arkadaşlar ben S.S 5nolu kahta adıyaman motorlu taşıyıclar koop.bu d4 yetki belğesi koop esnafın sonunu hazırladığını düşünüyorum. bu sonu hazırlandamadan bu kanunun içinde bizleri kuruyacak kanunlarda olduğunu düşçünüyorum çünkü bu memleketin mahkemeleri vardı hakimleri vardır.bence çözüm vardır karamsar olmayın .
murat polat
İlceden İle calışan 4 aracız hepimizde Y1 yetki belgesi var ayrıca ildışı 2 güzergahımız daha var d4 yetki belgesini aldımızda 3-4 araca 2 güzergah veriyor peki ne yapacagız???

mehmet öztop
illerarası çalışan belediye minibüs ve otobüsleri çlışabilecek mi kamu araclarının y belgeleri d4 çevrilecek mi belediye araçları iller arası yolcu taşıyacak mı? kamu kurumlarının araçları sadece il içi mi çlışacak
nazım gümüş
Sayın yetkililer d-2 belgesinde bizleri şirketlere muhataç etmeden d-4 belgesi gibi belli bir ücretkerşılığında verseniz ve şirketlerin d-2 kirasında fahiş fiyat uygulamasının önüne geçseniz ve birazda bizim gibi küçük esnafı düşünseniz ne kadar iyi olur.
murat kincel
bizler ss 76 nolu fatih koop olarak plaka çıkartamadık ancak şirket kurduk ve burdan plakamızı aldık.şirkette kiralık gözüküyoruz.bizlere diyorlar ki ya araçlarınız şirketin öz malı yapın d4 alın yada 1 yıl geçici olarak d4 belgesi alın.1 yıl sonra iptal ekmeğinizi yemeyin aç kalın diyorsun bizim işimiz zengin lerle sizle uğrayamayız diyorsunuz.
şirket batarsa elimizde üç kuruşluk ekmek teknemizin parasını kim verecek şirket sahibi hisse vermiyor ne olacak bu halilimiz.
mustafa aktaş
slm arkadaşlar bizim burda d2 alan sanki haşa bir eli yer bir eli gök dayıyormuş gibi önüne gelen ni şikayet ediyor bunların arasında en başı çeken bucak seyahat sanki kendileri tam kuralcı oyun içinde oyun biz c pilaka sahipleri çok zor durumda kalıyoruz
arif günay
c plakalı aracıma d2 veya d4 belgesi alabilir miyim?
Çalıştığım okulun öğrencilerini şehir dışın da eğitim gezilerine götüre bilir miyim?
bekir ali bilgiç
erbakan hocanın kalfaları usta oldu.yılların taşımacıları hurdalık oldu.selamlar arkadaşlar hepimize geçmiş olsun konya/kadınhanından raşit can minübüs işletmecisi
raşit can
D 4 BELGESİ ALIRKEN DİKKATLİ OLUN TAHTİTLİ TAHSİSLİ PLAKALI ARACLARA D4 BELGESİ VERİLMİYOR TAHTİTLİ VEYA TAHSİSLİ PLAKALARI ONCE SERİDEN PLAKAYA CEVİRİP HAKKINIZI ELİNİZDEN ALIP SONRA D4 BELGESİ VERİYORLAR BU OYUNA GELMEYİN MAHKEMEYE VEREREK HAKKINIZI ARAYIN HEMEN KOŞUP D4 BELGESİ ALMAYIN YOKSA KAOSA SÜRÜKLENİYORUZ HERKESE SELAMLAR.

RAHMİ ÖZENDİ
Bir şirket ortağıyım yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Y yetki belgemizi D4 ile değiştirdik. Y belgemizde 8 aracımız vardı. 2 Aracımızı D2 belgemize ayırdık, D4 yetki belgemizdeki araç sayımız 6 ya düştü, 28 Aralık ayında aldığımız 2011 model aracı D4 belgemize kayıt ettiremedik, şu anda araç çalışmıyor borç ödemede zorlanıyoruz. 2011/3 nolu genelgede dönüşüm sürecinde araç sayısı 10 altına düşünceye düşen araç yerine kayıt yapılmaz deniliyor,öz mal olmak şartı ile 10 araç sınırlaması varken belgemize kayıt yaptıramadık, sebeni de anlayamadık, ne yapmalıyız bilgi verir aydınlatırsanız şimdiden teşekkür ederim.
ERDAL ÖZTEKİN
48 TM .... ARACIM VAR HAT TA KAYITLI BU TESCİL EDİLMİŞ PLAKA İLE PERSONEL-OKUL-DERSAHANE-DOLMUŞ ÇALIŞIYORUZ VE ''Y'' BELGESİNİN VERDİĞİ GÜZERGAHA KADAR YABANCI TURİST TAŞIMA YAPIYORDUK
EĞER:
Y BELGEDEN D4 BELGESİ ALIRSAM S PLAKASI ALMA ZORUNLULUĞUM VARMI? DEVLET SESİMİZİ DUYDU DALAMAN HAVAALANI NA GİRMEK ÇOK ZORDU ECEL TERLERİ DÖKÜYORDUK,ÇALIŞMA İŞ YERİMİZ KÖY DEN İLÇEYE
SARIGERME
bizim y yetki belgesimiz mevcuttur.yeni hat ilavesi yapmak için ne yapmamız gerekir.Kimse bu konuda net bir bilgi vermiyor.Belirsizlik içinde gidiyoruz. 10 Tane aracımız var tek bir hatta çalışıyoruz. Buda çalışan arkadaşlara yetmiyor.
yasin cagok
Bizler beldeden il merkezine taşımacılık yapan SS 65 Nolu taşıyıcılar kooperatifiyiz.Aynı yere belediyeye ait otobüslerde yolcu taşımaktadır.Belediyelerin görev sorumluluk alanı sınırları içerisinde olduğundan sınırları içinde belge almadan toplu taşımacılık yapma yetkisi varken buna rağmen valilik tarafından bu araçlara Y belgesi verilmiştir.Bazı illerde verilen bu belgeler dava açılması neticesinde iptal edilmiştir.Belgeler D4 dönüşürken Belediyelerin belgeleri iptal olacakmı?Halk tipi takografsız araçlarla elediye sınırları içerisinde toplu taşıma yapmaları gerekirken sınırları dışına çıkarak yolcu taşımacılığı yaparak hizmet değil ticaret yapmaktadırlar.Bu durum ne olacak .Bilen varsa açıklasın lüfen bana ulaşsın.Kooperatif Başkanı Demir TAŞ Tel:5700214
Demir Taş
selam yol izin belgesıne almaya calışırken 20araclık kooparatıf aracları 10a düşürülüyor 10 arac yani alamayanlara ne yapacak kavgalarar cıkacak nasıl eve ekmek parası goturecez nasıl bır devlette yasıyoz ben anlamadım ne yapalım ekmegımızı elimizden alınıyor savaş cıkacak kan dokulecek
mehmet atilla
100 km altında fabrika servislerinin D4belge alması gereklimi D4belge düzenlemesini neye göre il trafik komisyonu verecek son 5 yıldır faaliyete göremi km ye göremialınanbelgeler sorulacakmı. karar nereye bildirilecek.sonuç hangi kurum tarafından bildirilecek. saygılr R.KILIÇ
Rahmi KILIÇ
beyler d4 ün içeriğini okuyup yorum yaparsanız iyi olur ne diyor bakın il sınırları içinde 100 km ye kadar servis taşımacılığı yapacaklara verilir diyor şehir içinde servis yapacaklara verilir demiyor bu ne demek d4 belgesi alıp sehir içinde okul personel servisi yaparım demek değil açıklamayıda okursanız yapılacak ve yapılmayacak bölümlerinde yazıyor şehir içinde tahditli plakası olan arkadaşlar sizi bağlamaz bunlar herkes konuşuyor herkes bir şeyler üretiyor okuyup anlasanız daha iyi olur ben bu söylentiler varken ulaştırma bakanlığına gitmiştim belgeyi veren memurlarla konuştum bana sadece ben ankarada oturuyorum ankaranın ilçelerine servis taşımacılığı yapanlara verilecek diyordu şehir içini kapsamıyor denmişti mevzuatı okursanız zaten öyle yazıyor saygılar
tarkan kaan
ARKADAŞLARAK BU BELGEYİ ALAN HERKES İSTEDİĞİ GİBİ ŞEHİR İÇİ ŞEHİR DIŞI TAŞIMACILIK YAPABİLECEKSE TAHMİNİM TÜRKİYE GENELİNDE 1.000.000 KİŞİ MAĞDUR OLCACAK BU KADAR KİŞİYİ MAĞDUR ETMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ.. ANKARA'DAKİ 10 SENEDEN SONRA HİÇBİR ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN 225 ADET YEŞİL OTOBÜSLERİ KALDILAMADILARKİ KALDIKİ TÜRKİYE GENELİNDEKİ MİNİBÜS, SERVİS, TAKSİ'Yİ MAĞDUR ETSİNLER...
KENAN TATAR
D-4 BELGESİ HAYIRLI OLSUN ANKARA YA C PLAKASI ARTIK YETERLİ GELMİYOR

dogukan katar
ARKADAŞLAR D4 BELGESİ İL İÇİNİ KAPSIYOR ŞEHİR İÇİNİ DEYİL YANİ TAHDİTLİ PLAKALAR ŞEHİR İÇİNDE ÇALIŞIR D4 BELGESİ İLE ANCAK TAHDİTLİ PLAKALAR İLE GİDİLEMEYEN YERLERDEN ŞEHİR İÇİNE TAŞIMACILIK YAPILIR.D4 İLE ŞEHİR İÇİNDE TAHDİTLİ ARAÇLARIN OLDUGU YERLERDE TAŞIMACILIK YAPILAMAZ İKİSİNİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYIN
DENİZ HAN
SLM:D4 belgesi herkese hayırlı olsun,ama ben şunu beklerdim D1 ve D2 Belgelerinde koltuk sayısı istenmekte yani bireysel hareket degil toplu hareket yani kooperatifleşme,birleşme,bütünleşme ama öyle olmadı şimdi biz kooperatifiz ama belediye başkanı istegi kişiye (Y) D4 yetki belgesi imzası atıyor şahıs gidip bu hatta girme hakkı kazanıyor şimdi aynı yerde bir düzenli çalışan var birde siyasi sebeplerden dolayı yeni hat verilmiş olan şahıs var bu şahıs kafasına göre müşterinin bol olacagı zaman veya düzenli çalışan kooperatif aracının önünden müşteriyi toplayıp gidecek sonra nolacak kavgalar başlayacak iş kötüye gidecek,ben kooperatif başkanı olarak şunu istiyorum kooperatif kurulu olan yerlerde sadece belediyenin degil kooperatifinde izninin alınmasının şartının getirilmesini istiyorum eger bizlerden izin alınmıyacaksa kooperatiflerin ne anlamı kalacak herkes bireyselmi hareket edecek o zaman kooperatifi kapatalım boşuna masraf etmeyelim herkses kafasına göre çalışsın,ben yetkililerden bu konuda yardım istiyorum yukarıdaki yazımda belirtigim gibi ya koltuk sayısı konsun yada hatta alınacak olanların kooperatifinde izni alınsın SAYGILARIMLA S.S 76 NOLU DİŞLİ KASABASI MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ BAŞKANI İLYAS BÖCEK.
İLYAS BÖCEK
HADİ GÖZÜNÜZ AYDIN....
YİNE TEKELCİLİK YİNE RANT DEVAM EDİYOR.KOLAY GELSİN
GENELGE
(2011/KUGM- 03 /YOLCU)

Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek D4 yetki belgesinin düzenlenmesi ve bu belgeyle yapılacak taşımacılık faaliyetleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

1- Kapsam:
D4 yetki belgesiyle yapılabilecek ve yapılamayacak taşımacılık faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Yapılabilecek taşımacılık faaliyetleri:
1) Tarifeli veya tarifesiz olarak 100 Km’ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımacılığı.
2) Tarifeli veya tarifesiz olarak mesafesine bakılmaksızın iliçi yolcu taşımacılığı.
3) 100 Km’ye kadar şehirlerarası ve/veya iliçi servis taşımacılığı.
b) Yapılamayacak taşımacılık faaliyetleri:
1) Tarifeli veya tarifesiz olarak şehiriçi iki nokta arasındaki taşımacılık.
2) Tarifeli veya tarifesiz olarak 100 km üzerindeki şehirlerarası taşımacılık.
3) Tarifeli veya tarifesiz olarak il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan illerarası taşımacılık.
4) Tarifeli veya tarifesiz olarak yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il sınırları dışında iki nokta arasındaki taşımacılık.
NOT: 100 Km. mesafenin belirlenmesinde taşıma güzergahının uzunluğu esas alınır.

2- Kurallar:
a) Yetki belgesi Ulaştırma Bölge Müdürlükleri tarafından düzenlenir.
b) İlk defa bir D4 yetki belgesi düzenlenebilmesi için KTY’nin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki genel şartların yanı sıra talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin illerindeki mevcut arz/talep dengesi bakımından bir sakınca olmadığına dair komisyon kararının Bakanlığa sunulması şarttır.
c) Yetki belgesi sahipleri; merkezi adreslerinin bulunduğu il sınırları içinde bir veya birden fazla şube açabilir ve/veya acenteyle sözleşme yapabilir. Merkezi adreslerinin dışındaki illerde ise aynı il sınırları içinde sadece bir şube açabilir veya acenteyle sözleşme yapabilir.
ç) Yetki belgesi eki taşıt belgesine sadece yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin plakasına sahip özmal taşıtlar kaydedilir.
d) Merkezi adresi il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan illerde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler adına yetki belgesi düzenlenmez ve bu illerin plakasına sahip taşıtlar D4 yetki belgesine kaydedilmez.
e) 1 inci maddenin (a) bendinin üçüncü alt bendi çerçevesindeki servis taşımacılığı; öğrenci taşımaları için “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nde, personel taşımaları için ise “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği”nde taşımacı, sürücü ve taşıtlar hakkında yer alan kurallara uyulması kaydıyla yapılabilir.
f) D4 yetki belgesiyle tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilmesi için;
1) İliçi tarifeli taşımacılık yapmak için ilgili İlçelerin Trafik Komisyonlarından (taşımacılık yapılacak yerlerden birinin Büyükşehir Belediyesi sınırları (mücavir alanı dahil) içinde/içinden olması halinde ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nden) alınacak uygunluk kararlarının Bakanlığa sunulması şarttır.
2) 100 Km’ye kadar şehirlerarası tarifeli taşımacılık yapmak için ilgili İllerin Trafik Komisyonlarından (bu illerden birinde Büyükşehir Belediyesi bulunması halinde, Büyükşehir Belediyesi sınırları (mücavir alanı dahil) içine/içinden yapılacak taşımalarda ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nden) alınacak uygunluk kararlarının Bakanlığa sunulması şarttır.
3) Kalkış ve varışların yetki belgeli bir yolcu terminalinden yapılması esastır.
4) Belediyesi bulunan ancak yetki belgeli bir yolcu terminalinin bulunmadığı yerleşim yerlerindeki kalkış ve varış ile ara durak noktaları/yerleri için ilgili belediyelerden yazılı izin alınması ve bunun Bakanlığa sunulması şarttır.
5) Belediyesi ve yetki belgeli bir yolcu terminalinin bulunmadığı yerlerde yetki belgesi sahibinin bu yerdeki merkezi adresi veya şubesi veya acentesi kalkış ve/veya varış yeri olarak kabul edilir.
6) Belediye sınırları içerisinde izlenecek güzergah olarak D1 yetki belgesiyle yapılan taşımalarda kullanılan güzergahlar izlenir. Bu güzergahların dışında bir güzergah izlenebilmesi için ilgili belediye tarafından yazılı izin verilmesi ve bu hususta alınan yazılı iznin Bakanlığa sunulması şarttır.
7) Ücret ve zaman tarifeleri, yolcu bileti, ara durak, taşıma hattı ile belediye sınırları dışındaki güzergâhlara ilişkin hususlarda yapılacak uygulamalar için KTY hükümleri esas alınır.
8) Taşıma hatlarının sayısı, yetki belgesinde kayıtlı araç sayısına göre aşağıda belirtilmiştir:

1-2 araç; 1 taşıma hattı
3-4 araç; en fazla 2 taşıma hattı
5-6 araç; en fazla 3 taşıma hattı
7-8 araç; en fazla 4 taşıma hattı
9-10 araç; en fazla 5 taşıma hattı

9) Yetki belgesi sahipleri, zaman tarifelerini aksatmamak kaydıyla yetki belgelerinde kayıtlı taşıtlarla tarifesiz yolcu taşımacılığı da yapabilirler.
g) Tahditli plakalı otobüsler;
1) Yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilmez.
2) İlgili belediye mücavir alanı dışına çıkarak taşıma yapamazlar.
3) Okul servis aracı olarak kullanılması halinde, bu taşıtların hizmet vermekte olduğu okulun öğrencilerini, okulca düzenlenen veya iştirak edilen gezi, tören, kutlama ve benzeri amaçla belediye sınırları (mücavir alanı dahil) dışına götürüp-getirebilirler.
ğ) Bu Genelgede yer almayan hususlarda yapılacak uygulamalar için KTY esas alınır.

3- Değiştirme usulü, geçiş süreci ve geçici hükümler:
Mevcut Y ve FY yetki belgelerinin D4 ve F1 yetki belgeleriyle değiştirilmesi usulü, geçiş süreci ve geçici hükümler aşağıda belirtilmiştir.
a) Mevcut Y ve FY yetki belgelerinin D4 ve F1 yetki belgeleriyle değiştirilmesi işlemleri KTY’nin Geçici 7 nci maddesi çerçevesinde ve aşağıdaki usule göre gerçekleştirilir.
1) Y veya FY yetki belgesi sahibi ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne mevcut Y veya FY yetki belgesinin D4 veya F1 yetki belgesiyle değiştirilmesi için yazılı olarak başvurur.
2) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü en geç 5 iş günü içinde başvuru sahibinin dosyasını Y veya FY yetki belgesini düzenleyen kurumdan yazılı olarak ister.
3) İlgili kurum en geç 5 iş günü içinde Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün dosya istem yazısının gereğini yapar.
4) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında bunların mevcut taşıma hattı, güzergahı, ara duraklarını esas alır ve bunları yetki belgesine kaydeder.
5) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında bunların mevcut taşıt sayısına bakmaksızın 31/12/2012 tarihine kadar geçerli olmak üzere yetki belgesine kaydeder. Ancak yetki belgesinde kayıtlı bu taşıtlardan herhangi bir sebeple yetki belgesinden düşüm yapılması halinde düşümü yapılan taşıtın yerine yetki belgesindeki taşıt sayısı 10 adedin altına düşünceye kadar yeni taşıt ilavesi yapmaz.
b) Mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında herhangi bir yetki belgesi ve/veya taşıt kartı ücreti alınmaz.
c) Mevcut FY yetki belgelerinin F1 yetki belgesiyle değiştirilebilmesi için yetki belgesi sahiplerinin KTY’nin F1 yetki belgesi için öngördüğü şartları sağlamaları ve geçerli ücret farkını ödemeleri şarttır.
ç) Mevcut Y ve FY yetki belgesi sahiplerinin bu yetki belgelerini en geç 31/10/2011 tarihine kadar D4 veya F1 yetki belgeleriyle değiştirmeleri şarttır. Bu tarihten sonra değiştirme işlemi yapılmaz. Y ve FY yetki belgesi sahipleri 31/10/2011 tarihine kadar mevcut yetki belgelerini değiştirmezlerse değiştirme haklarını kaybetmekle birlikte faaliyetlerini yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar devam ettirebilirler. Bu sürenin bitiminde yetki belgeleri geçersiz olur.
d) 31/10/2011 tarihine kadar mevcut Y türü yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi dışında yeni D4 yetki belgesi düzenlenmez.
e) Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde Y ve FY yetki belgelerini düzenlemiş kurumlar, belge değiştirme bitim tarihi olan 31/10/2011 tarihinden sonra kurumlarında kalan bütün dosyaları ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine en geç 31/12/2011 tarihine kadar gönderirler.

4- Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Bu Genelgenin yürürlüğe girmesiyle 26.01.2009 tarihli ve 2009/KUGM-06/YOLCU sayılı Genelge yürürlükten kalkar.

5- Yürürlük
Bu Genelge 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girer.Bu Genelge, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 35 inci maddeleri, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi çerçevesinde olmak üzere bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden yürürlüğe konulmuştur.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Binali YILDIRIM BakanDAĞITIM:
81 İl Valiliği
Ulaştırma Bölge Müdürlükleri

HAKAN TÜRK
okul servisleri sürünsün 9 ay 50 bin liralık arabayla sürün yazın hafta sonları yat d 2 belgesi antalyada turist taşısın kışın uludağ abant hafta içi okul herşey serbest ufak esnafa geçmiş olsun
evren doğu
benim anlamadığım herkes bu d4 belgesini alabilecek mi ve herhangi bir il dışı 100km kadar taşımacılık yapabilecekmi bu konuda yorumlarınızı bekliyorum
vakkas tosun
bekledığımız gün geldi köleleştırme devri her yıl sonu hükümette açık var nasıl kapatacağız en kolay para şöför esnafından alınan para.son yıllarda bu ticareti yapmak için evrak ve belgeler biri iptal oluyor biri geliyor artık canımıza tak ettı nerde bizim bağlı olduğumuz kuruluşlar biz minibüs esnafıyız diye hep ezik ve birilerinemi çalışacağız şöförler ve otobil federasyonuna seslenıyorum artık yeter sahip çikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
kubilay ergin
selam hataydan ben küçük birbeldeye çalışyorum 25.km olan bir yol biz arkadaşlarla ne yapacaz 26.üye aylık gelirimiz 500.lira y.yetki belgesi d.4 belgesi yok alamayızda lütfen çözüm bulunsun net bilgi alamıyoruz kimseden saygılar
ahmet mubarek
sayın yetkililer yıllardan beri bu taşımacılık işinde hep kavgalar oldu. çok kişi ceza evine bile girdi.bu 2 senedir tam yerine oturmuştu sıkıntılar bitti dedik ama yeni sıkıntılar başlıyor.y belgesinin yerine d4 belsi getirilmesi yine millet içinde huzursuzluk yapcak ve yeniden kavgalar başlıcak bu bir önlem almanız gerekkir saygilarımla S.S.12.NOLU.MİNİBÜSÇÜLER VE MOTORLU TAŞITLAR KOOPETATİF BAŞKANI AZİZ KIYATMAZ..
aziz kıyatmaz
C PLAKALI ARAÇLARIN ŞEHİR DIŞINA ÇIKMASINI YASAKLAYANLAR BU ARABALKARDAN VERGİ ALINMIYORMUDA ŞEHİR DIŞINA ÇIKIŞLARI YASAKLADILAR BU ARAÇLAR DAHA ÇO VERGİ ÖDÜYORLAR ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSLER ŞEHİR İÇİNDE İSTEDİĞİ YERLERE YERLİ VE YABANCI TURİST TAŞIYORLAR BİZ C PLAKALI ARAÇLARIMIZLA NEDEN İL DIŞINA ÇIKARILMIYORUZ MADEMKİ BİZİM İL DIŞINA ÇIKMAMIZ YASAKSA EĞER O ZAMAN ŞEHİRLER ARASI YERLİ VE YABANCI TURİST TAŞIYAN OTOBÜSLER'DE GİTTİKLERİ İLİN İL SINIRINDA YOLCUSUNU BIRAKSINLAR ORADANDA O İLDEKİ C PLAKALI ARAÇLAR ŞEHİR İÇİNDEKİ HİZMETLERİ VERSİNLER BUDA BİZİM HAKKIMIZ DEĞİLMİ
ADEM ÖZGÜR KONCA
Bizler belediyeye belirli bir üçret ödeyerek almış oldugumuz c plakaları nerelerde kullanacagız il ve ilçe sınırları içerisinde normal plakalı araçlar servis yapdıgında bizlerede o zaman D2-D4 belgesi versinler onlar gibi hem servis hemde normal yolcu taşıması yapalım teşekürler..
Fatih YILDIZ
slm arkadaşlar d4 belgesi hayırlı olsun cok belırsızlıklılerı ordadan kaldıran biruygulama olduğu açıktır.kazım ayaz müşavır ist bağcılar
kazım ayaz-müşavir
d 4 belgesını neden herkes almasın alsınki rekabet artsın.digerinin 5 liraya götürdügü yolcuyu bi başkası 4 liraya götürür.cemil denk
cemil deng
selam arkadaşlar ben birşey ögrenmek istiyorum beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim bu d4 denilen belge ile servis taşımacılıgı yapıla bilecekmi s plakası yinede olması zorunlulgu kalkıcakmı bu konuda bilgisi olanlar lütfen yardımcı olabilirlermi izmirde s plaka zorunlulugu varda.
serkan cagan
kimse bu konuda dogru düzgün birşey bilmiyor d4 belgesi alan herkes şehir içi taşımacılık yapabilecekmi ögrenci veya personel c plakası olmadan olurmu kanunda ayırmışlar dikkatli okuyun sadece ankara polatlı kazan elmadag böyle yerler kimsenin ekmegiyle oynamayın bu emekler kolay kazanılmıyor kardeşim saygılar
murat durlanık
benim anlamadığım bir şey var,bütün kanunlar kanunsuzlardan yana,yıllardır bu ülkede korsanla ilgili bir mücadele yok,şimdi de korsan dışında bu tür şeyler ortaya atılıyor..biriler kendi menfaatleri karşısında bu tür düzenlemelere gidiyor..
vedat 58
5bin tl veren herkes d4 alacak ve taşımacılık yapacaksa kooplardaki hatların değeri ne olursa olsun ne önemi kalıyor.yada biz bu belgenin açılımını yanlış mı anladık doğru anladıysak türkiye çok büyük bi karmaşanın içinde kalacak
mehmetulutepe
d1 belgesi ni d4 yapabiliyorlarmı bilginiz varmı 100 km altıyarım otobüslen calısılıyor d4 belgesi alıp minübüs yapabılınıyormu...
ahmet er
ankara d4 belgesiile personel ve öğrenci servis taşımacılıgı yapa biıir miyiz c plakası olmadan
fatih çınar
Durup durup bir taraflarından belge çıkartıyorlar bıktık artık bıktık ufak esnafın cebinden çekin artık elinizi. Bunlarla uğraşacağınıza devlete vergi vermeden çalışan korsan araçlara göz yummayın. bu ülkede adam gibi çalışana iyi muamele yok çalıp çırparsan senden iyisi yok terörüstün bile itibarı benden daha iyi. ALİ TOSUN
DERTLER DERYA
okul servis araçlarının da yetki belgesi almasının ve taşımacılık sektöründe saten o beş yaş modeli degerlendirilirse okul taşıt larının sektöre faydalı oluçaktır
salih düzgören
sayın yetkililer bize kulak verin en kötü 17+1 minübüs 50 000 tl kanun otobüs sınıfına almış takograf şartı koymuş aynı tc kanunları uzun yola yasak koymuş d4 d2 nin yerini alacak diyorlar dogrumu.
kenan süren
BU İŞ İLE İLGİLENEN DEVLET BÜYÜKLERİ SİZDEN RİCAM 1 OCAK 2011DE ÇIKACAK OLAN D4 YETKİ BELGESİNİN BAĞLI BULUNDUKLARI ŞOFÖRLER ODASININ VE AYNI ŞEKİLDE İL TRAFİK KOMİSYONUN ONAYIN ALMADAN BAŞKALARINA VERİLMEMESİNİ ARZ EDERİM..
ALİ PARALI
bu ülkede kıriz olmaz cünki bizim gibi keriz cok kimse kusura bakmasın adamlar cıkarıyor genelgeyi alıyor parayı bizde o belge bu kanun tartışa duralım herşey para icin otoüscülük ölmüştür başınız sagaolsun
hakan girgin
bunlar ne yapmaya çalışyor anlamadım kardeşim yıllarca emek ver karşiliğinda bir belge çıkar parayı veren çalışsın olurmu yaherkez kendi işine baksa ya herşeyin bir bedeli yoktur özellikle emeğn. milleti yak maya geliyorlar
süleyman arslantürk
y yetki belgesini aldım.kooperatifin öz malı olan araçlarını sattıktan sonra yerine yenileri aldım.taşıt kartlarını ve taşıt belgesine yeni araçları eklemek için ilgili yere müracaat ettim.60 iş günü içinde satışını yaptığı araçları bildirmediğim gerekçesi ile belgelerimin iptal olduğunu söylediler.yaptığım masraf ve çektiğim eziyet boşa gitti.yeniden belge almam gerektiğini söylüyorlar. ne yapmalıyım? belgemin 3 yıldaha süresi var. teşekürler. hanibabatur@hotmail.com
cafer taşdemir
şirket bunyesindeki okul taşıtları d 2 alabilirmii
mustafa yolaç
bitirecekler otobüscülüğü,kısacası,teşekkürler.
sedat özkır
hayırlı işler izmirden yazıyorum d4 belgesi alanlar izmirde servis taşımaçılıgı yapa bileceklermi
akif pilav
100,km olan d 4 belgesinin kapsamı 150,km çıkartılmalı bizler mağduruz çalıştığımız yerler 125 km ve 105 km 140km olup km nin artırılmasını istiyoruz anadoluda çalışan minübüscüler....
şamil soyal
elinize sağlık merak ettiğimiz ama kimsenin bilgisi dahi olmayan bir konuyu tam detaylarıyla bizlerle paylaşmışsınız çok teşekkürler.....
ayhan CAYIR
Yorum Ekle

 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER