tumblr hit counter
UlaşımGazetesi.com - Ulaşımın Yeni Sesi! Taşımacılar - Lojistik - Yük - Uluslararası - Şehirlerarası - Şehiriçi - Toplu Taşıma
Anasayfa  
 
Ulaşım Gazetesi  

 

GÜNCEL
  Yazarlar
  Güncel Haber
  Kara
  Hava
  Deniz
  Demir Yolu
  Lojistik
  Otomotiv
  Teslimatlar
  Treyler
  Dernekler
  Künye
  İletişim
  Fotoğraf Galerisi

HABER ARAMA


HAVA DURUMU

B2 ve D2 Yetki belgesi sahipleri, kaosa hazır olun!

D4 Faaliyetleri Düzeltilmezse Kaosa hazır olun!..

Merak etmişinizdir; neden böyle bir başlık attım neden kaos çıkacakmış? Diye. İşin temeli Y Yetki Belgeleri’nden başlıyor. Herkesin anlaması için oradan başlayalım: Y Belgeleri konusunda insanların kafasında birçok soru var!..

Y Yetki belgeleri ve kapsamı nedir?
Y Yetki belgeleri önceki uygulamaya göre il içi ve 100 Km kadar şehirlerarası yolcu taşımalarını kapsayan bir belgedir.

Ne tür yolcu taşımalarıdır? İl Merkezinden İlçelere, İlçelerden Belde ve Köylere İl içindeki ilçeler arası,
100 aşmayan mesafelerdeki komşu illere ve ilçeler arasında yapılan tarifeli taşımaları kapsamaktadır.
Y Yetki belgesi çıkarılmadan önce bu taşımalar nasıl yapılıyordu?
Yetki belgesi için müsaade yok muydu diye bir soru akla gelebilir.

Bu alan, yolcu taşımacılığının en kapsamlı yapıldığı ve en fazla aracın çalıştığı alandır. Bu nedenle boş bırakılmamıştır. İl içi yolcu taşımacılığı yapabilmenin bir takım şartları vardır ve halende bu sistem sürmektedir. Dileyen bir araç aldığı zaman istediği yerde ve hatta çalışamaz. Sistemini kurmuş, kendi içinde tekelleşmiş kendi tahdidini oluşturmuştur.

Şimdi örnekler isek; Bursa İlini örnek alalım!.. Bursa İle Yenişehir ilçesi arasında çalışan vasıtalar bu işi İl valiliklerinden aldıkları belge ile yapabiliyorlar. Bu hattın açılmasına, araç sayısına, sefer sayısına ücretine kim karar veriyor? İL Trafik komisyonu!..
Kim onaylıyor? İl Valiliği!..
Vatandaş ihtiyaç gösteriyor, talepte bulunuyor!..
 
Gene örnekler üzerinden gider isek; Karacabey ile Bandırma arasında komşu il ilçesi olmasına rağmen bu iki ilçe arasında yolcu talebi olması halinde nasıl taşımacılık yapılacak? Vatandaş ‘her gün 3- 5 araçlık karşılıklı yolcu taşıma potansiyeli vardır’ diyor ve İlçe kaymakamlığına bir dilekçe veriyor. Kaymakamlık Valiliğe, Valilik İl Trafik Komisyonu’na havale ediliyor, mahallinde inceleme yapılıyor!.. Komşu il valiliğine yazı yazılıyor İlgili kurumlara soruluyor, olumlu görüş çıkarsa, bu hat açılıyor!.. Burada talebin geldiği ilçenin ve seferin düzenleneceği ilçenin Şoförler ve Otomobilciler Odası da devreye giriyor plakalar tespit ediliyor…

Tüm bu çalışmaların sonucunda raporlar İl Trafik Komisyonu’nda toplanıyor. Heyet toplanıp, karar veriyor. Kabulü halinde İl Trafik Komisyonu onaylıyor ve Valiliğe gönderiyor. Vali uygun görür ise Valilik hat ve taşıma yetki belgesini veriyor.
Komsu ilçeler, köyler ve beldeler arsındaki yolcu taşımalarında sistem bu.
Yani boş, bakir, başıbozuk ve düzensiz değil!..
Bakın; düzenli ve tarifeli diyorum! Burası çok önemlidir. Bu taşımalar dışarıdan bakılınca düzensiz gibi görülseler de içinde düzenlidirler!..

Bilindiği üzere 25.02.2004 Tarihinde 25384 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği İl içi taşımalar ile taşıma mesafesine bakılmaksızın 100 km kadar olan şehirlerarası taşımalara bir düzenleme getirmemişti.

Daha sonra Yönetmelikte 15.12.2004 tarihinde 25671 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle: Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi yolcu taşımaları, bu Yönetmeliğin kapsamı dışında olup; bunlar için Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklerce, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili belediyelerce, bu Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak düzenlenir.

Denilerek uygulamanın yönetmelik düzenleninceye kadar eski şekilde sürdürüleceği belirtilmiş yetki,İl Valiliklerine ve Belediyelere geçici olarak bırakılmıştı. Bu durumdan Yetki Belgeli yolcu taşımacıları memnun olmadı!.. Yönetmelik kapsamına alınan, karayolu yolcu taşımacılığının, bir bütün olduğu şehir içi, şehirler arası ayrımı yapılmaması gerektiği tek yetkili ve düzenleyicinin 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun da Ulaştırma Bakanlığı olduğu açıkça belirtilmesine rağmen Bakanlığın bu yetkiyi il içi taşımalarda neden kullanmak istemediğini anlayamadıklarını muhtelif toplantılarda sektör temsilcileri sürekli dile getiriliyordu.

Yönetmelikte bu konuda mutlaka düzenleme yapılmasının şart olduğu, il içi ve 100 km kadar olan taşımaların taşıma faaliyetlerinin kapsam ve sınırının belirlenmemiş olması nedeniyle kaçak taşımalara sebep olacağı görüşü açıkça sürekli olarak dile getirilmiş, Ulaştırma Bakanlığı’ndan bu taşımalar ile ilgili düzenleme yapılması sektör temsilcileri tarafından talep edilmişti.

Bir başka görüş ise sektörün bir kısmının kapsam dışında bırakılmasının adil olmadığı, belge alanlara haksızlık yapıldığı görüşleri öne sürülmüştü. Sonuçta bir düzenlemeye gidildi.
Ulaştırma Bakanlığı’nın 29/12/2006 (2007/KUGM-22/YOLCU) no genelgesi ile bu tür taşımalar Yönetmelik kapsamına alınmış ve Y Yetki Belgesi altında faaliyet gösterecekleri belirlenmişti. Y belgelerinin dağıtımı Ulaştırma Bakanlığı’nın Bölge Müdürlüklerinin olduğu illerde Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri tarafından düzenleneceği, olmadığı illerde ise İl Valileri tarafından düzenleneceği bu genelgede belirtilmişti.

2 yıllık uygulamada ne oldu? Ertelemeler, belge alımında yapılan indirimler bu tür taşıma yapanlar tarafından ilgi görmedi!.. Bir kısım taşımacı tarafından Y belgesi alınmasına rağmen, sektörde çoğunluk bu belgeyi almakta çekimser davrandı. TESK ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu bu uygulamaya karşı çıktı ve üyelerini yeteri kadar bilgilendirmedi. Taşımacıların çoğunluğu eskiden olduğu gibi İl Valilerinin verdiği belgeler ile faaliyetlerini sürdürdü.

Daha sonra uygulamada bir değişiklik yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı 11/1/2008 tarihli ve (2008/KUGM-10/YOLCU) numaralı Genelge yayınlayarak, 2006 yılında yayınladığı genelgeyi yürürlükten kaldırdı. Eskiden olduğu gibi bu tür taşımaların Yönetmelik kapsamı dışında bırakılmış olup, bu kapsamdaki yolcu taşımaları, il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle, Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak ‘ilgili valiliklerce düzenlenir’ diyerek bu tür taşımaları tekrar yönetmelik kapsamı dışında bıraktı…
Yeni yönetmelikte bu tür taşımaların KTY kapsamına alınmaları ve D4 Yetki Belgesi11.06.2009 Tarihinde 27255 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; Yolcu taşımalarında İl içi ve 100 km kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi taşımaları düzenleyen Y Yetki Belgesini kaldırarak yerine D4 Yetki belgesi getirilmiş bulunmaktadır.

MADDE 6. Yetki belgesi türleri
(4) D türü yetki belgesi: Otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
ç) D4 yetki belgesi: Tarifeli ve tarifesiz olarak 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara, verilir.MADDE 13 – Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları(4) D türü yetki belgeleri için;
ç) D4 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet özmal otobüse ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
Kaosa hazır olun!..

Yönetmelikte
D4 Yetki belgelerinin 2011 yılından itibaren yürürlüğe gireceği istenir ise; bu günden de alınabileceği belirtilmektedir. D4 Yetki belgeleri KTY Madde 6 belirtildiği gibi Tarifeli ve Tarifesiz olarak 100 km kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir demektedir. Buradaki saatli bomba Tarifesiz kelimesidir. Hani Y belgeleri tarifeli ve düzenli seferleri düzenliyordu. Onun yerine gelen D4 Belgesinin kapsamı neden genişletildi?

Bu uygulama çok kötü sonuçlar doğurur, O zaman şu anlam çıkar: İl içi taşımalarda D4 Şehirlerarası taşımalarda B2 veya D2 Uygulamada bu mümkün müdür? Bu uygumla B2 ve D2 yetki belgesinin faaliyet alanına müdahaledir. O zaman B2 ve D2 Yetki belgesine ne gerek var? İstanbul’da İzmir’de Ankara’da Antalya’da Muğla’da herkes D4 Yetki belgesi alır, istediği gibi taşımacılık yapar! 5000 TL ver, 1 aracına belge al istediğin gibi tarifeli tarifesiz taşımacılık yap!..

Nerede kaldı KTY Ruhu olduğu söylenen mesleki yeterlilik, saygınlık, sermaye yeterlilik şartları
D2 Yetki belgesi almak ve Yönetmelik şartlarını yerine getirmek için yapılan yatırımlar?
Bu taşımacılara yazık değil mi?
Üstelik 19.414 TL devlete para vereceksin!..
 
D4 Y belgelilere 500 TL 1 Araç ile Yetki belgesi alabiliyorsun ve üstelik yetki belgesi altına 10 araç kayıt edebiliyorsun. Oh ne ala!. D2 Faaliyet alanı D4 Yetki belgelerine açılmış oluyor. Bir tarafı yapalım derken başka tarafı bozmak diye buna denir.
Bence bu uygulama düzen getirelim derken en büyük kargaşa ve kaosu getirecek. Lütfen elinizde fırsat varken düzeltin de insanların kafası karışmasın!.. Hiçbir devlet desteği olamadan kendi emekleri ve birikimleri ile ayakta kalmayan çalışan Turizm Taşıma Sektörünü bu kararınızla öldürmeyin!..

D2 Yetki belgesi sahiplerini bu kararın düzeltilmesi için Ulaştırma Bakanlığı’na yazı yazmalarını, uyarmalarını, düzeltme talebinde bulunmalarını menfaatleri için talep ediyorum!.. Sektör dermeği olarak bizde gerekli girişimlerde bulunuyoruz!..

Yapılacak iş çok basit!.. Tarifesiz Kelimesinin kaldırılması sorunu çözecektir!..

Nusret ERTÜRK
TTDER Turizm Taşımacıları Derneği
Danışman ve Sekreteri

E-Mali: info@ttder.org.tr


Bu haber 19532 kez görüntülendi...

 

Yorumlar
arkadaşlar önemli bir sorunumuz var.büyükşehir olan bir yerde d4 yetki belgesi olan ilçe kooperatifiyiz yani minibüscüler kooperatifi.büyükşehir olacak olan bir ildeyiz.bizim ilçenin beldelerinde de il merkezine taşımacılık yapan kooperatifler var.büyükşehir kanunları uygulandığı taktirde beldelerdeki kooperatifler ilçedeki kooperatif varken il merkezine taşımacılık yapabileceklermi???
diğer hususta büyükşehir oldugumuz anda belde belediyeleri kapanıp bu beldeler ilçemizin mahallesi sınırında mahallesi olacak.bu seferde ilçe kooperatifi olarak bu mahallelerimizden yolcu alabilecekmiyiz.güzergah değişimi oluyormu.bilgisi olan varsa rica ediyorum bilgi versin.
kadir özsoy
selam. ben arapça ingilizce bilen yaklaşık 15 yıldır turist taşıyan biriyim. benim kafam çok karıştı helede son zamanlarda tursabım cevirmeleri bir yandan sivil polislerin arabamın önünü kesmesi falan kafam çok karıştı. d2 dediler yaptık bir acentaya baglı çalişman lazım dediler onuda yaptık şimdide rehbersiz tur yapamazsın diyolaar ve1700 tl ceza kesiyolar.. ALLAH AŞKINA SORUYORUM AKLI SELİM KİŞİLERE, ARABANIN GÜNLÜK ŞEHİR İÇİ KİRALAMASI ŞÖFÖR +YAKIT 250 TL VE BU PARAYI TURİST ÖDEMEKTE ZORLANIYO VE ÇOK PAHALI DİYOR. PEKİ BU FİYATA BİRDE REHBER EKLERSEK BU PARA 250+250 = 500 TL YAPIYOR BU PARAYI HANGİ ACENTA BİR ÖZEL ARAÇ KİRALAMAK İSTEYEN TURİSTEN TAHSİL EDECEK?..
BEDİR SAMUR
17 KİŞİLİK TİCARİ RUHSATLI ARABAMLA HASTANELERE HASTA TAŞIYACAĞIM BU ARABAYA NE GİBİ BELGE ALIRSAM ŞEHİR İÇİNDE BELLİ NOKTALARDAN HASTA TRANSFERİYAPABİLİRİM TURGAY ŞENBAYINDIR
turgay şenbayındır
senede 2 sefer il dışına çıkcaz mesela bursa gemlik ten akdeniz veya ege bölgesine. y türü belgesi olan araç sahibi buralara bu yerlere gitmesi için neyapması lazım zaten cezalardan kıpırdayamıyo. vatandaşın araba tutması için başka yerlerden d 2belgeli arabamı arayacak.bulunduğu yerde yoksa ne yapacak.burası neresi
erkan akın
sayın yönetici az önceki sorumun cevabı sizde var ise yazımın altına arayın yazın ararım..
hakan elma
ŞİMDİ D 4 YETKİ BELGESİ ÇIKTI ..RANT BİTTİ..Mİ..BİTMEZ NİYEMİ KIRK SIKINTI ÇEKEREK İL TRAFİK KOMİSYONUNDAN İZİN ALDIM ŞİMDİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA BAŞVURU YAPACAGIM..AMAN ALLAHIM O DA NE DEMEZLER Mİ BELEDİYEDEN UYGUNLUK YAZISI GETİRECEKSİN..EE NE YAPAYIM YAW BEN BU BAŞKANA OY VERMEMİŞTİM.NASIL UYGUNLUK BELGESİ ALACAGIM KEŞKE OY VERSEYDİM BİR İKİDE ENCÜMEN AYARLASAYDIM ŞİMDİ NE OLACAK...YANITINI BİLEN VARSA SAYIN YÖNETİCİ VE SAYIN NUSRET BEY LÜTFEN CEVAP..
HAKAN ELMACI
NUSRET HOCAM SAĞOLUN SIMDIDEN.BEN AFYONDA SS.. NOLU BIR ILCENIN KOOP FINDEN HAT SATIN ALDIM YETMEDI YILBASINDA SIFIR MINIBUS ALDIM.Y BELGESINE BASVURDUM DEDILER 16 ARALIKTAN SONRA BELGE VERMIYORUZ. IYI NORMAL PLAKA ILE CALISIYORUM DERKEN POLIS ÇEVIRMESINDE Y YADA D4 YOKSA CALISAMASSIN 2500 CEZASI VAR DEDI.BEN SIMDI 11 AYA KADAR BU ARABAYI BU HATTI NAPAYIM YA BOLE BI KANUN CIKARACAN 2500 TL CEZA ILE TEHDIT EDECEN TICARI ARACI NEDEN BANA SATTINIZ BEN SIGORTALI İŞCIYIMI ,2000 TL KREDIMIMI ,KENDI KARNIMIMI DOYURAYIM İŞ İSTIHDAM SAĞLA ÇALIŞAMA SONRA İCRALIK OL OHH..BANA YETKI BELGESINI ULASTIRMA BAKANLIĞI KENDI ELI ILE GETIRSIN YOKSA YAKARIM ŞART OLSUN ARABAMIDA KENDIMIDE.EVRAKLARIM HAZIR YA HEMEN ALIN BELGEMI VERIN YETER ARTIK 5357275777
BİLALGUNDOGDU
nusret bey.verdiginiz bilgiler için teşekkürler. şimdisizin tarifesiz ibaresinden rahatsız oldugunuzu görüyoruz fakat bizlerde biryıldır maduruz. bizim hat 16 araç y belgeyle çalışır.bir araça ikinci belge verilemez tarifesiz işlere gidemiyoruz.ilçede kimse d2alamıyor çünkü potansiyer yok netiçe yidimiz cezalar artık yetti. ben kendidügün misafirimi taşıyamıyorum bizler arabacık bittiderken d4 çıktı.lüfen ilçelerdeki şirket,koop.durumunu göz onüne alın.manisa ilcelerinde duraklardaki araç sayısı çok olan istemiyerekte olsa ortak oldular.oysa d4bizi hem sıraya hem husisi işlere gidebilecez.bu haliyle memnuniyet var. bu karar alınırken arac sayısına göre düşünülmüştür.taktiredersinizki madurlar olacak. tüm meslektaşlara hayırlı olsun diyorum.
Hüseyin kaplan
HİZMET EDEN KAZANIR....
SAYIN NUSRET BEY SIKINTINIZ NEDİR!!!!!
BİR TÜRLÜ SİZİ ANLAMIYORUM.ANLAMIYORUM NE KAOSU NE KARMAŞASI NEDEN BAHSEDİYORSUNUZ YAZDIKLARINIZA KENDİNİZ İNANIYORMUSUNUZ.HAT PARALARI HAVA PARALARI RANTLAR DÖNERKEN BUNLARI NEDEN YAZMIYORSUNUZ SADECE KENDİ İMKANLARIYLA AYAKTA DURAN DOLMUŞÇU ESNAFI DİYE BAHSEDİYORSUNUZ.BAKIN ARKADAŞLAR BEN SİZE BİR ŞÖFÖR ESNAFI OLARAK GERÇEKLERİ ANLATAYIM.....
ÖNCEDEN Y TÜRÜ YETKİ BELGESİ OLAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER 100 KM Yİ GEÇMEYEN İKİ ŞEHİR ARASINDA ZATEN TAŞIMACILIK YAPMAKTA İDİ ŞİMDİ D 4 BELGESİ İLE DEGİŞEN HİÇ BİR ŞEY OLMUYOR.D 4 BELGESİNİN AMACI KASABA VE İLÇEDEN .İL MERKEZİNE YAPILACAK OLAN YOLCU TAŞIMALARINDA REKABET ORTAMINI VE HİZMET ORTAMINI AÇACAK BİR UYGULAMADIR.ÖRNEGİN BİR İLÇEDEN İL MERKEZİNE TAŞIMA YAPMA İZNİ İÇİN İL TRAFİK KOMİSYONUNA BAŞVURUYOSUNUZ KOMİSYON TOPLANIP KARAR VERİYOR İZİN VERELİM Mİ VERMİYELİM Mİ DİYE TABİİ BU TOPLANTIDA ŞÖFÖRLER ODASI BAŞKANIDA BULUNUYOR YANİ ŞÖFÖRLERİN OYUYLA GELEN İNSAN TABİKİ MEVCUT DOLMUŞÇULARIN BASKISIYLA HAYIR KARARI ÇIKARTILIYOR.SONRA NE OLUYOR MEVCUT DOLMUŞLARIN HATTI HAVA İLE DOLUYOR.SAYIN NUSRET BEY BU DÜZENDEN Mİ BAHSEDİYORSUNUZ.SAYIN NUSRET BEY LÜTFEN İNSANLARI YANLIŞ BİLGİLENDİRMEYİNİZ.ÖNCE Kİ BELGEYLE ŞİMDİ Kİ BELGENİN TEK FARKI ARTIK TEKELCİLİĞİN RANTIN HAVA PARASI HAT PARASININ BİTMESİDİR.SİZE BAŞKA BİR ÖRNEK VEREYİM BİR İLÇEDE 2000 TL YE BİR KOOPERATİF VEYA ŞİRKET KURUYOSUNUZ GİDİP KOMİSYONDAN ALABİLİRSENİZ Y TÜRÜ YETKİ BELGESİ ALIYOSUNUZ SONRA ŞİRKETİN BİR ÖZ MALŞINA KARŞILIK ÜÇ ADET SÖZLEŞMELİ ARAÇ ÇALIŞTIRABİLİRSİNİZ ÖZMAL ARTIKÇA SÖZLEŞMELİ ARAÇ TA ARTIRABİRSİNİZ ONDAN SONRA NE OLUYOR SÖZLEŞMELİ ÇALIŞTIRACAGINIZ ARAÇLARDAN YERİNE VE HATTIN YOLCU GETİRİSİNE BAKARAK 20,000 TL 30.000 TL HAVA PARASIYLA SATIYOSUNUZ 2000 TL YE KURDUGUNUZ KOOPERATİF 10 TANE SÖZLEŞMELİ ARAÇ ÇALIŞTIRDIGINIZDA 300,000 TL YE GELİR GETİRİYOR BAŞKA Bİ YERDE VAR MI BÖYLE BİR PARA SAYIN NUSRET BEY.BEN BU SEKTÖRÜN İÇİNDE ON YIL GEÇİRMİŞ VE HER TÜRLÜ SAHNEYİ GÖRMÜŞ BİR İNSANIM VE BU SÖYLEDİKLERİNİZ BANA HİÇ İNANDIRICI GELMEZ ÇÜNKÜ...BU İŞLER KOMİSYONLARIN MASA BAŞINDAN BAKTIGI GİBİ DÖNMÜYOR.ŞİMDİ GELELİM D 4 BELGESİNE TİCARİ ARACI OLAN VERGİ MÜKELLEFİ VE ODA KAYDI OLAN HERKES BU D 4 BELGESİNİ ALABİLİR YAZANESİNİ AÇABİLİR YOLCU GELİR BİLETİNİ ALIR İLÇEDEN İL MERKEZİNE VE TERMİNALE GİDER İŞTE BU KADAR BASİT .TİCARETE KİMSE ENGEL OLAMAZ NİYEMİ SARRAFIN YANINA SARRAF ECZANENİN YANINA ECZANE AÇILIYODA DOLMUŞÇUNUN YANINA NEDEN DOLMUŞCU AÇILMASIN SAYIN NUSRET BEY YOKSA MİLLİ SERVET Mİ BOŞA GİDER NİYE BAŞKA SEKTÖRLERDE MİLLİ SERVET BOŞA GİTMİYORDA BU SEKTÖRDE BOŞA GİTSİN.HASTANEYE GİDİNCE BİLE DOKTOR SEÇİYORUZDA DOLMUŞA BİNERKEN FİRMA SEÇMEYELİM...VEYA BAŞKA TÜRLÜ BAKACAK OLURSAK TERMİNALE GİDİYORUZ FİRMA SEÇİYORUZ BU DAHA İYİ YOK ÖTEKİ DAHA İYİ DİYE EE YANİ İLÇEDEN DE İL MERKEZİNE GİDERKEN NİYE SEÇMEYELİM SAYIN NUSRET BEY.SİZİNLE HER KONUDA KAYGILARINIZIN YERSİZ OLDUGUNU TARTIŞIRIM VEDE BU KAPASİTEM VAR ÇÜNKÜ BEN BU SEKTÖRÜN İÇİNDEN GELEN BİR İNSANIM.İŞTE BU KADAR BASİT ARTIK HİZMET EDEN KAZANSIN..RANTLAR HATLAR BİTSİN.HERKES HER İSTEDİĞİ MESLEGİN ŞARTLARINI SAGLAYIP YAPIYORDA BU8 MESLEGİN ŞARTLARINI SAYLAYAN İNSANLAR NEDENB YAPAMIYOR.....
ALİ ELMA
adamı olan taşımacılık serberst taşımacılık yapıyor olmayan dikilip kalıyor D4 belgesinin verilmeye başlanmasıyla emmi dayı ilişkisi bitecek küçük esnafta kendi çapında rahatlayacak . biz taşımacılık yapıyorduk başka bir firma geldi adamı olduğu için komisyondan iznini aldı bizim önümüzü kesti biz taşımacılık yapamıyoruz bu ADALET D4 BELGESİ BUNLARIN ÖNÜNÜ KESECEK KARDEŞİM KESECEK
hüseyin koç
TTDER Turizm Taşımacıları Derneği Danışman ve Sekreteri sayın nusret ERTÜRK bey siz turizim şirketlerinin kalkınmasını nasıl istiyorsanız araç sahiplerinin de kalkınmasını istemelisiniz yetkili olarak. siz birr ticari araç alında turizim şirketiyle birgün çalışında görün dünyanın kaç buçak oldugunu görürsünüz. mecburen evimize ekmek götürmek için mecburen çalışmak zorundayız ama sizin gibi insanlar bilmez evlerine ekmek götürmek için gece gündüz calışıp kelle koltukta gecirip uykusuzluktan gözleri şişipte sabaha kadar sızlamazsınız sn. nusretbey bırakında insanları kendi imkanları dogrultusunda çalışsın da biraz da turizim şirketleri eyvallah etsinde söförün kıymeti bilinsin. hep şöförlermi eyvallah etsin. etmesin abi. söförün sırtından az para kazansınlar beyfendi. SAYGILARIMLA
ÇİHANGİR ERDEN
öncelikle anlamadıgım sey bu çıkan kanun neden sizi rahatsız ediyor NUSRET BEY onu anlamadım benim minibüsüm var 15 kişilik benim hiç bir yerde ne hattım neden bir serfisim var turizmde calısıyorum vede calısıyorum demek az essekler gibi çalıstırıyorlar hemde 24 saat durmadan üç kurus para veriyoruz diye yapmadıkları yok ,mecburuz ya d2 belgemiz yokya nede olsa bunlar arabayı borcla krediyle aldılar diye bu insanları essekler gibi çalıstırmaya ne sizin nede bu türizm sirketlerinin hakkı var biz hakkımızı istiyoruz.adamın parası var diye bizi veya bizim gibileri ezmeye veye sırtımızdan kazandıkları semer yükü kadar paraları ve bize üç kursu verirken elleri titreyen patronlarımı düsünüyorsun yoksa evişne ekmek parası götürmek için canını 24 saat yolda harcayan insanlarımı ama sizinde amacınız belli nusret bey
hacı ali demirci
söylediğinizde haklılık payı var ama benim iki adet arabam var koltuk sayısını tamamlayamadığım için d2 belgesi alamıyorum ve bir taşıma şirketinde çalışmaya mecbur kalıyorum. çok geçmedi üstünden 15 rus turistin aksu köprüsündeki kazadan dolayı öldüğü.yani anlatmak istediğim bir taşıma şirketinde çalışmak mecburundaysan 24 saatin 20 saati direksiyon başında olmak zorundasın.ama şimdi bu d4 belgesi çıkınca aldığımda kendimi yorgun hissettiğimde gitmeyeceğim yani kendimide yolcuyuda tehlikeye atmamış olacağım. kim ne derse desin tayyip baba yaptıysa doğrudur.ben bunu bilir bunu söylerim allah razı olsun.
murat yıldırım
bu kanun ve duzenlemelerı kımleryapıyor cok merak edıyorum yapılan duzenlemeler mutlaka bırcok esnafın aleyhıne oluyor ama bızlere sureklı soylenen kamu yetkılılerınce yapılan uygulamaların tamamından hıcbır esnafın madur edılmeyeceyıyonunde ama herne hıkmetse heryıl esnafa mutlaka ecel terlerı dokturuluyor gecen yıl enbasıt olarak karayollarının 34 maddesı dıyebırsey dedıler yıne kabus esnafıcın baslamıs oldu derneklerdevreyegırdı o kabus atlatıldı sımdı 4d dıyebırsey yıne esnaf kabusta ya allah askına sorarım o kanunu yapan arkadaslara bu ınsanlar heryıl sızın elınızden veya dılınızden dolayı aynı kabusu gormek zorundamılar allah askına ınsanların ekmeyınden elınızı cekın saygılarımla
faruk sahın
merak ettim bilen bi arkadaşım varsa cevaplarsa cok sevinirim d1 şehirler arası  le calışan bir firmayız iki şehir arası 80 km bu belgeyi d4 değişme imkanımız varmı ???
caner özalp
tek aracı olanlar ne yapsın bizlere devlet tic arac satmasını engellesin ozaman sadece şirketlere satılsın 80.000tl ver arac al vergileri sigortaları oh sonra işe gideme ne güzel iş şirketten d2 kirala 2000tl ye senelik bizler o kadar çok para kazanıyozki fazlasını şirketlere vermemiz lazım diye düşünüyom bu d2 işi cok ıyı rant tır zaten kanunlar hep zenginden yanadır küçük esnaf sürünsün bu işe acilll cözüm üretilmesini istiyoruz
kerim teke
ttder.siz bukadar turizm taşimacılarınu düşünüyorsunuz madem niçin münferit çalışan bir minibüsten 2000 TL +her ay 1000TL kdv siz fatura istiyen otobus firmalarının bu haksız taleplerine karşı çıkmıyorsunuz ihtiyaç hissettiklerinde can simidi gibi hemen münfetit araçları kullanıyorlar bu haksızkıl değilmi o aman münferit araçlarında D2 sorununa bir çözüm üretin çözüm yok çözüm D4 bem bu kararı çok yerinde buluyorum.
sami subaşı
ilgili bakanlığın ne yaptığı belli değil çıkarttıkları d 4 yönetmeliklerine göre her araç alan yolcu taşımacılığı yapacak normal zamanda kazaların hakkından gelemiyorlar sigortasız araçlar piyasada cirit atar kaza yapan yapana döğüş kavga da cabası haydi hayırlısı.
ilyas dağlı
D4 BELGESİ VERİLMESİNİN İL VALİLİKLERİ İL EMNİYET MÜD. TARAFINDAN VERİLİRSE SORUN OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM.
SALMAN PARALI
Ticari açıdan çok haklısınız ben de sizler gibi düşünüyorum fakat ülkenin her yeri büyük şehirler gibi değil hiç bir turizm firmasının olmadığı il ve ilçeler var şimdi 1000 nüfüslu bir köy düşünelim mesela bu köyün il veya ilçe merkezine d4 ile çalışan 2 adet aracı var aynı köyden 20 km uzak başka bir köye 15 kişilik bir ziyaret olacak çözüm nedir taşıma belgesi ve ayrıca turizm belgesi de lazım sorunlar çok büyük çoooooooooook
RASİM DEĞER
bende yazınıza katılıyorum ancak d4 yetkı belgesı adı altında gerek trafık komısyonlarında gerek ilce emnıyet mudurluklerınde olan rantı buna yansıtmamıssınız.
sıze bı ornek vereyım ben b1 ve b2 yetkı belgesıne sahıbım bulundugum ılceden ıstnbul a duzenlı yolcu tasımacılıgı yapıyorum ara duragım olan yere 100 km altında kaldıgı ıcın y turu yerkı belgesı adı altında bı koperatıf kurulup duzenlı yaptıgım servıs saatlerımın onunden 15 dakıka kala cıkan mınubuslerle bogusuyorum bunun neresı adalet ılgılı makamlara defalarca dılekce verdım bana yapılacak bı durumun olmadıgı soylendı.
il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklerce, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili belediyelerce, bu Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak düzenlenir.dıyorsunuz bızım bulundugumuz yerde ıkı valılıge resmı yoldan avukatla dılekce verdım ne hıkmetse yapılan basvurularda bır valılıkte boyle bı basvurunun olmadıgı cevabı verıldı ama yetkı belgesını veren valılık bu sundugum dılekce yı kale almadı ıste sıze bı rant saglanan kanun bosluklarından yararlanılan durum ulastırmaya defalarca dılekce verdım kımse kaale bıle almadı burada donen rantı bana nasıl acıklayacaksınız sımdı gereklımı duzenlı bı hatta bu evrakların verılmesı

ahmet
Yazmış olduğunuz yazıya aynen katılıyorum,kanunu çıkaranların ne gerkçeyle hazırladıklarını düşünmeden ve önümüzdeki senelerde bu söktördeki geişmelerin olması gerktiği gibi olmasını engelleyici karalardan, uygulamalardan vazgeçilip nasıl uygulanacağını düşünmeleri gerktiğine inanıyorum. Birçok zorluğu yenerek aldığım
D2 yetki belgesinle bile hakkımız olan çalışma ortamını oluşturamadık,yıllarca uğraşılarak çıkarılan kanunları bukadar kısa
zamanda delik deşik ederek özgüvenimizi yitirmemizi sağlamayın.
Eğer kanu ve yönetmeliği istenildiği gibi çalışmıyorsa bir örnek vermek istiyorum.
Bulunduğum şehirde ilk d2 belgesi alan işletmeyim.Bu güne kadar bırakın sivil kişi ve kuruluşları,hiçbi resmi kurum ve kuruluştan
gezi,seminer veya bir resmi görev için gereklidir diye d2 araç istenmedi.daha çok yazılacak konu var. işin içinde olan bizlerdende
bazı konularda görüş bildirmemiz istenirse işin içinde olduğmuz için rant,kişisel hesplar yapmadan düşüncelerimizi aktarmaya hazırım. saygılarımla
Ömer Oral
Memleketimin neresini doğru bıraktılar ki...?
Aslı OKTAY
Yorum Ekle

 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER