Güncel Haber
Giriş Tarihi : 21-10-2020 19:42   Güncelleme : 21-10-2020 20:49

Mahkemeden trafik sigortasına iptal

Anayasa Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki, tazminatların "genel şartlar"a göre belirlenmesini düzenleyen hükümlerini iptal etti.

Mahkemeden trafik sigortasına iptal

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi ve Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, baktıkları davalarda uygulama konusu olan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 90. maddesindeki "genel şartlar" ibarelerinin iptaline karar verilmesini istedi.

ANAYASAYA AYKIRI

Mahkemeler, “Zorunlu mali sorumluluk sigortası sözleşmesi yapılmasının kanun ile zorunlu kılındığı, bu sözleşmenin yapılmasında kamu yararının bulunduğu, sigorta sözleşmesinin eki niteliğinde olan ve sözleşmenin taraflarını bağlayan hususlarda yürütmeye bırakılan düzenleme yapma yetkisinin asli nitelik taşıdığı” yönünde karar verdi. Mahkemelerin yaptığı başvuruda, tazminat alacaklarının hesaplanmasına ilişkin usulün kanunla belirlenmesi gerektiği ifade edilerek, kuralların anayasaya aykırı olduğu ileri sürüldü.

ORTAK DEĞERLENDİRME

Başvuruları birleştirerek görüşen Anayasa Mahkemesi, ilgili kanun maddesindeki "genel şartlar" ibarelerinin iptaline karar verdi. Gerekçede, itiraz konusu kurallarda, sigorta şirketinin zorunlu mali sorumluluk sigortası sözleşmesinden doğan sorumluluğunun kapsamının düzenlenmediği, bu kapsamın idarenin düzenleyici nitelikte işlemi olan "genel şartlar" ile belirlenmesinin öngörüldüğü aktarıldı. Böylece sigorta şirketinin zorunlu mali sorumluluk sigortası sözleşmesinden doğacak borcunun, idare tarafından her zaman değiştirilebilir nitelikteki kurallar olan genel şartlara göre belirlenmesinin düzenlendiği ifade edildi.