Güncel Haber
Giriş Tarihi : 03-12-2021 20:46   Güncelleme : 03-12-2021 20:46

Kadınlar kazandıracak

Hükümet, kadın istihdamını artırmak için düğmeye bastı. 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı ve 11. Kalkınma Planında kadınların istihdamı için yapılacak çalışmalar tek tek sıralandı. Buna göre İş'te Anne Projesi ve çocuk bakım desteği uygulamasıyla kadınların işgücü piyasasına katılımları sağlanacak.

Kadınlar kazandıracak

Kadınlara yönelik ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımı özellikle yerelden başlayarak teşvik edilecek. Finansal-okuryazarlık eğitimi verilecek. Kadınların siyasete aktif katılımlarının artırılmasına ilişkin muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, sendikalarla çalışmalar yürütülecektir.

EĞİTİM VERİLECEK

İşgücü piyasasının değişen ihtiyaçları çerçevesinde yeni gelişen meslek alanları göz önünde bulundurularak kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilmesi için çalışmalar yürütülecek. Kadınların internet sitesi, portal, aplikasyon gibi dijital ortamlardaki ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefleyen mekanizmalar oluşturulacak ve kadın girişimcilerin e-ticarette güçlenmelerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenecek. Kadınlar tarafından kurulan kooperatiflere yönelik; eğitim, girişimcilik ve danışmanlık gibi alanlarda sunulan destekler yaygınlaştırılacak ve bununla ilgili gerekli hukuki düzenlemeler yapılarak kadınların kooperatif kurmaları kolaylaştırılacak.