Deniz
Giriş Tarihi : 06-03-2020 17:00   Güncelleme : 06-03-2020 17:00

DFDS, vites büyüttü

Denizcilik ve lojistikte Avrupa’nın önde gelen firmalarından Danimarkalı DFDS, 2019 global sürdürülebilirlik çalışmalarını içeren raporunu açıkladı. DFDS, raporda Çevresel Ayak İzi’nin azaltılmasına yönelik çalışmalarına hız kazandırdığını duyurdu.

DFDS, vites büyüttü

DFDS, kurumsal sosyal sorumluluğu şirket stratejisine entegre etme çalışmalarını hızlandırdı. Şirket ayrıca raporda 2023 yılına dek cinsiyet çeşitliliğinde yüzde 30 düzeyine ulaşmayı hedeflediğini de açıkladı. Bu hedefler doğrultusunda İcra Kurulu’na Ekim 2019 itibari ile İnsan Kaynaklarından sorumlu olarak Anne-Christine Ahrenkiel ve Ocak 2020 itibari ile Finanstan sorumlu olarak Karina Deacon atandı.

YAKITTA İŞBİRLİĞİ

Raporda hem şirket olarak belirledikleri hedeflere hem de Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından belirlenen sera gazı salınımlarında mutlak yüzde 50’lik azalma hedefine ulaşmada paydaşlarla yakın bir iş birliğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekildi. DFDS, yeni teknolojiler ve fosil yakıt alternatifleri yoluyla gelecekteki gemilerine yönelik uzun vadeli çözümler geliştireceğine de dikkat çekti. DFDS’in biyoyakıt üreticisi MASH Energy’ye yaptığı yatırım, alternatif yakıtlar bulmak, test etmek ve ölçeklemek konusuna verdiği önemi gösteriyor. MASH Energy’nin geliştirdiği CO2 yönün-den nötr biyoyakıt gemilerde kullanılacak. DFDS, alternatif yakıtı 2020 yılında test etmeyi amaçlıyor. DFDS gemilerindeki ana makinelerin yeni çevre standartları ile uyumlu hale getirilmesi ve gemilerin hepsinin 2020 küresel sülfür düzenlemelerine uyacak şekilde gaz yalıtım sistemleriyle (scrubber) donatılması için 50 milyon Avro değerinde yatırım yapıldı.

KÜKÜRDÜN AZALTILMASI

Yakıt emisyonları, insan ve hayvan solunum sistemlerine zarar veren ve asit yağmurlarının temel sebeplerinden olan kükürt dioksit (SO2) içeriyor. DFDS, bu sorunu, hava temizleme sistemleri konusunda öncü çalışmalarıyla çözmeyi hedefliyor. 1 Ocak 2020’de, denizcilikte kullanılan yakıtlardaki azami kükürt içeriğini sınırlayan yeni ve daha katı kurallar yürürlüğe girerken, DFDS, gaz temizleyici sistemlerin kullanımında sektörün önde giden şirketlerinden biri olmaya devam ediyor. 2009 yılında, Ficaria Seaways’da kurulan ilk DFDS sistemi de başarılı bir şekilde ilk 10 yılını tamamladı.