Lojistik
Giriş Tarihi : 06-06-2021 22:00   Güncelleme : 06-06-2021 22:00

İBB şirketlerden haraç mı alacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde; Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) adında bir birim bulunuyor. Bu birim, yönetim şemasında doğrudan İBB Başkanına bağlı. Ulaşım ve trafik hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapıyor ve görüşlerini hazırladığı raporlarla beraber kararlar alınmak üzere lüzum gördüğü alt kurullara sunuyor.

İBB şirketlerden haraç mı alacak?

En son 25.06.2020 tarihli kararlarına istinaden oluşturulan İBB Karayolu Yük Taşımacılığı Yönergesi, İBB sınırları içerisindeki yük taşıması hareketlerine düzenleme getiriyor. Yasal dayanakları, 5393 ve 5216 sayılı Belediyeler Kanunları ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği.

İBB sınırları içerisindeki hafriyat, kum, mıcır, atık vs. taşımacılığı, hal trafiği gibi zamanı ve güzergâhı belirli türde, ağır vasıta ile yapılan taşımalara bir çekidüzen getirmeyi amaçladığı anlaşılıyor. Bu düzenlemelere esas teşkil eden “Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi” adı altında bir belge var. Her araç için ayrı alınıyor ve aracın faaliyeti ile ilgili yasaklı/izinli saat ve güzergâhları belirliyor. Bu belge gene İBB bünyesindeki TUHİM tarafında tahsis ediliyor. Taşımacılar, Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi’nde yazılı güzergâhta ve saat dilimlerinde faaliyet göstermek zorundalar. Bunun yanında TUHİM, sürücülere de “Yük Taşıma Aracı Kullanım Kartı” veriyor. Hem İzin Belgesi hem de Kullanım Kartı azami 1 yıllık süreli tanzim ediliyor. İzin belgesi ücretli; bedeli taşıtın tonajına göre yıllık 545-645 TL aralığında. Kullanım Kartını bilmiyorum, onun da az-çok bir ücreti olsa gerek.

Buraya kadar her şey tamam!... Tüm bunlar uluslararası taşımacılar olarak yabancısı olduğumuz konular değil. Farklı idarelerin, bizim de aynen muhatap olduğumuz benzer düzenlemeleri var. Yetki Belgesi, SRC, Taşıt Kartı, ATS, daha bir sürü sair mevzuat... Dolayısı ile şimdiye kadar UKOME'nin önerdiği düzenlemeler doğrultusunda oluşturulan yönergenin köprü, trafiğe izin verilen bölge ve saatler gibi birkaç pratik uygulaması dışında bizleri hususen kapsayan bir yönü ile karşılaşmadık.

Lakin geçen gün İBB Lojistik ve Terminaller Müdürlüğü (böyle bir müdürlük de var) kaynaklı edindiğimiz şifahi bir bilgiye göre yukarıda bahsini ettiğim her iki yükümlülük, uluslararası yük taşımacılığında kullanılan araçlar ve bunların sürücüleri için de geçerli kılınmış. Ben bunları yazarken henüz bir yönerge revizyonu ya da karar metni yayınlanmış değildi. Edindiğimiz şifahi bilgi umarım yanlış anlaşılma ya da değerlendirmeden ibaret bir haberdi. Aksi halde, eğer İBB dış ticaretin taşımasından da haraç almaya kalkacak ise, söyleyecek çok sözümüz olur ve yürütmeyi durdurma ile kararın iptali için sektör olarak tüm hukuki yollara başvururuz. Bu şehrin sakinleri ve uluslararası taşımacıları olarak demokratik tepkimiz de günü gelince mutlaka tecelli eder.

Ülkemizde 860.000 ağır vasıta tescilli. Bunun 135.000 tanesi İstanbul'da ve doğrudan UKOME'nin ilgi sahasına giriyor. Yük Taşıma Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi’nin tanesi ortalama 600 TL olsa İBB bu işten yıllık 80 milyon TL gelir elde eder. Bu sadece İstanbul'da kayıtlı ve bir şekilde bu şehirde dolaşan araç sayısıdır. Elimde istatistiki veri olmamakla beraber, ülke çapında kayıtlı 860.000 ağır vasıtanın hiç olmazsa 200.000 civarında bir kısmının gene bir şekilde İstanbul'a geliş-gidişinin olduğunu düşünüyorum. Toplamda yıllık 200 milyon (eski parayla trilyon) TL harca tekabül eder.

Şerafettin Aras
UND 2. Başkanı
(Hilal Trans A.Ş. Y.K. Bşk.)