Denizyolu Taşımacılığı Stratejisi 2018
Deniz Servantie
Advert

Denizyolu Taşımacılığı Stratejisi 2018

Bu içerik 639 kez okundu.

Daha önce de belirtildiği üzere Avrupa deniz sektörü, gelişmekte olan ülkelerin güçlü uluslararası rekabeti ve sürmekte olan krizden zarar görmektedir.  Avrupa’nın küresel pazardaki payı ciddi bir düşüşe geçmiştir. AB rekabetçi ve istikrarlı bir çerçeve geliştirmeli (çevre ve inovasyon yatırımlarına izin vermek), deniz taşımacılığı politikası ve uluslararası deniz ticareti konularında rekabet kurallarını uyumlaştırmalı ve uluslararası deniz ticareti için eylem planı geliştirmeli.

 

İnsan kaynağı

AB denizcilik alanında uzman açığına karşı savaşmayı hedeflemektedir. Bu; denizcilik mesleğinin değerini artırarak, eğitim merkezleri geliştirerek, işçi hareketliliğini teşvik ederek ve çalışma koşullarını iyileştirerek sektörün itibarını geliştirmeyi gerektirmektedir.

 

Kaliteli Taşımacılık

Nakliyatın kalitesinin artırılması daha geniş ve kapsamlı bir güvenlik gerektirmektedir. AP tarafından 11 Mart 2009’da kabul edilen 3. Deniz paketi; güvenlik standardı altında kalan gemiler için sahipleri üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlamaktadır.  Bu pakette aynı zamanda 2003’te kurulan EMSA’nın (Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı) yetkisini güçlendirme hedefi de vardır. AB, deniz taşıtlarının gözetimi için sınır ötesi bir sistem ve bilgi yönetim sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Kaliteli denizyolu taşımacılığı, emisyonların azaltılması ve alternatif yakıtların ve ekolojik taşımacılığın teşviki açısından aynı zamanda çevreyi de kapsayan bir meseledir.

 

Uluslararası sahne

AB; IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve WTO (Dünya Ticaret Örgütü) ile olan münasebetini artırmayı hedeflemektedir. AB ayrıca ortakları ile nakliyat güvenliğini geliştirmek için işbirliğini güçlendirme hedefi de taşımaktadır.

           

Kısa mesafeli denizyolu taşımacılığı

2009 Avrupa içi taşımacılığın %40’ına tekabül eden kısa mesafeli deniz taşımacılığının ileride artması beklenmektedir. AB; idari sınırların kaldırılması (“sınırsız Avrupa deniz taşımacılığı alanı”), liman hizmetlerinin geliştirilmesi ( adil rekabet, maliyet verimliliği vb. ) ve ekolojik ayak izleri, TEN ağları (Trans Avrupa Ağları) gibi AB programlarının güçlendirilmesi vb. vasıtası ile Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığına olan ilgiyi artırmaya odaklanmaktadır.

 

Araştırma ve inovasyon

Yeni gemi tasarımı ve donanımları ile denizyolu taşımacılığının güvenlik ve ekolojik çerçevesini, taşımacılık zincirinin lojistik sistemini ve izleme araçları ile telekomünikasyon sistemini geliştirmek için AB, AR&GE politikasını geliştirmeyi hedefliyor.

 

Lüksemburg’da Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi gerçekleştirilirken 5 ve 6 Haziran 2015’te Konsey AB’nin 2018 Denizyolu Taşımacılığı Politikasının Orta vadeli İncelenmesi ve 2020 Taslağı için vardığı sonuçları düzenledi. Bu kapsamda, AB’nin denizyolu taşımacılığını intermodellik prensibi ekseninde ve ticareti kolaylaştırma, AB’nin deniz teknolojilerindeki küresel liderliğini pekiştirmek hedefleri doğrultusunda geliştirmeyi planlamaktadır.

 

Deniz Servantie

İKV Uzman Yardımcısı

E-Mail: dservantie@ikv.org.tr

DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Roma'da Karsan ağırlığı
Roma'da Karsan ağırlığı
Ekonomiye katkı
Ekonomiye katkı