Türkiye-AB mülteci sözlüğü
Deniz Servantie
Advert

Türkiye-AB mülteci sözlüğü

Bu içerik 658 kez okundu.

Günümüz dünyasının önemli konularından biri olarak mülteci sorunu, gündemdeki yerini koruyor. Ülkeler arasındaki gelir eşitsizlikleri, hastalıklar, savaşlar, çatışmalar gibi sorunlar dünyanın çeşitli bölgelerinden güvenliğin ve refahın daha yüksek olduğu ülkelere göç akınlarına neden olmaktadır. Son yıllarda bu göç hareketlerinin en güncel örneğine Akdeniz bölgesinin sahne olduğu söylenebilir.

Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde yaşanan siyasi istikrarsızlık ve çatışma ortamı Avrupa ülkelerine büyük akınlarına neden oldu. Özellikle son dönemde Suriye’deki iç savaş ve kriz Türkiye ve AB için göğüslenmesi gereken yeni zorlukları beraberinde getirdi. Bugün Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunun altını çizmek gerekir. Bu noktada 18 Mart 2016 tarihinde Türkiye ve AB varılan mülteci uzlaşısı sadece acil ve önemli bir soruna hızla ortak çözüm aramanın ötesinde müzakere sürecinde yaprak oynamadığı bir ortamda bile her iki tarafın birlikte çalışmaya ve hareket etmeye ne kadar ihtiyacı olduğunu gözler önüne serdi.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) olarak Türkiye ile AB arasındaki mülteci uzlaşısı ve vize serbestliği sürecini yakından izliyor, düzenlediğimiz toplantılar ve hazırladığımız yayınlar ile kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. İnsani tarafı hepimizi derinden etkileyen bu konuların daha iyi anlaşılması için kavramların doğru ve yerinde kullanılması da büyük önem taşımaktadır.

Tarafımca hazırlanan "Türkiye-AB Mülteci Sözlüğü" başlıklı İKV Yayını (No:290) ile mülteci jargonunun temel terimleri, gündem de olan gelişmeler ve Türkiye ve Türkiye-AB ilişkileri boyutları ile genel bir bakış sunulmaktadır.  Çalışma, günlük dilimizin de bir parçası haline gelen mülteci konularına ilişkin terimleri okuyucu dostu bir formatta açıklamaya amaçlamaktadır.

NOT: Çalışmanın PDF versiyonuna ulaşmak için tıklayayınız!..

Deniz Servantie
İKV Uzman Yardımcısı
E-Mail: dservantie@ikv.org.tr

DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Roma'da Karsan ağırlığı
Roma'da Karsan ağırlığı
Ekonomiye katkı
Ekonomiye katkı