Lojistikte  Etkin Takım Çalışmasına Neden İhtiyaç Var?
İlhan Kılınç
Advert

Lojistikte Etkin Takım Çalışmasına Neden İhtiyaç Var?

Bu içerik 712 kez okundu.

Takımı; ortak bir amaca ulaşmak için çabalarını bütünleştirmeye çalışan, enformasyon, uzmanlık, kaynak ve ustalıklar bağlamında karşılıklı bağımlılık içerisinde bulunan ve belirli bir hedef veya hedeflere ulaşmak üzere bir araya gelmiş topluluk olarak tanımlayabiliriz.

 

Günümüz kurum ve işletmelerinde takım olmak üzerine birçok projeler geliştirilmekte ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu da takım olmanın performans kriterlerinin yükseltilmesinde kullanılan en etkin araçlardan birisi olduğunu göstermektedir.  Artık işletmelerin personel alımlarındaki tercih sebebi, mezun olduğu okulun yanında, daha önceden takım çalışmasında bulunmuş, takımda bir rol alacak şahıslar olmaktadır (Yelken, takım spor oyunları, halk oyunları, çeşitli proje ekip çalışmaları gibi).

 

Takım oluşturmak, ortak bir hedefe odaklanmış bir grup insanı, aralarında-ki liderleriyle, diğer bölümler ve organizasyonun tümüyle daha etkin ve verimli çalışmalarını sağlamaya çalışmaktır. İstenilen amaçlara uygun takımlar oluşturmak için, takımların amaçlarının anlaşılır bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bununla birlikte takımın hedeflerine odaklanabilecek uygun bireyler seçilmelidir.

 

Bununla birlikte, işletme hedefine ulaşmadaki sorunları çözmek farklı bakabilmek ile mümkündür. Bu da takımlara heterojenlik kavramını getirmektedir. Farklı seviye ve özelliklere sahip takım üyeleri ile takım içerisinde oluşan bu heterojenlik, takım üyelerinin soruna farklı açılardan bakmasını sağlar. Dolayısıyla bu durum da, takımın yaratıcılığını ortaya çıkarır. Bu yaratıcılık ve yenilikçilik, takımın performansı üzerine olumlu etki yapacağı şüphesiz açıktır.

 

Lojistikte etkin takım çalışmasına ihtiyaç duyulmasının sebeplerini;

• Lojistik süreçlerin; stok kontrol ile tedarik bölümlerinin planlama/koordinasyon boyutta, ambarlama/depolama ve sevkiyat bölümlerinin ise operasyonel boyutta takım çalışması gerektirmesi ve bu bölümlerin her birinin birbirine bağlı süreç zincirlerinin tanımlı olması,

• Lojistiğin, takım çalışmalarının ruhuna hitap eden; proje, risk, zaman ve kriz yönetimi süreçlerine sahip olması,  sürdürülebilirlik, desteklenebilirlik boyutu ile mühendislik düzeyinde çalışılması,

• Müşteri ve çalışma ortamı hususlarında sorun çözmeyi gerektirecek konularla karşı karşıya gelme olasılığının yüksek olması,

• Müşteri memnuniyeti ve maliyet boyutu ile süreçlerin sürekli gözden geçirilmesine ve iyileştirilmesine ihtiyaç duyulması,  

• İşletmenin temel hedefine ulaşması, birden fazla bölüm tarafından gerçekleştiriliyor olması, dolayısıyla çalışanların birbirleriyle karşılıklı bağımlı olmaları ve birbirlerinin uzmanlıklarına ihtiyaç duymaları,

• Lojistiğin hizmet sektörü olması nedeniyle; temel performans kriterlerinden olan “Müşteri Memnuniyeti”ni ölçecek ve diğer bölümlerle olan iyileştir-melerini koordine edecek Müşteri İlişkileri Bölümünün, temel hedefe ait süreç zincirinin bir halkasını oluşturması, olarak sıralayabiliriz.

 

Takım olmada amaç birliği, takım olmanın ilk aşamasıdır. Takım üyeleri aynı amaç doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Aksi takdirde zaten takım olgusu kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Yöneticiler, çalışanlarda sinerji oluşturarak, onlardan maksimum performansı alacak bir ortam yaratmalıdır. Bu-nu da iyi bir aidiyet duygusu aşılama, etkin iletişim sistemi ve motivasyonla sağlayabilir.

 

Etkin bir takım çalışmasının oluşması için;

• Lider ve yönetici desteğine,

• Sağlıklı oluşturulmuş iletişim kanallarına,

• Değişime açıklığı desteklemenin yanında insan sermayesinin zihinsel katılımını teşvik edecek, öğrenmeyi, bilgi üretmeyi, uygulamayı ve bilgiyi paylaşmayı özendirecek kurum kültürüne,

• Çalışanların aidiyet hissiyatlarını artıracak lider davranışlarına,

• Olumlu sonuçlanan çalışmalarda, bir sonraki çalışma sürecine iyi bir başlangıç oluşturmak üzere, muhakkak uygulanması gereken adil bir ödüllendirme sistemine, ihtiyaç duyulmaktadır.

Kovanda bir arının tek başına bal yaptığı görülmemiştir.” T.HOOD

2015’in Size ve Ailenize sağlık, esenlik ve başarı getirmesi dileğiyle…

 

İlhan Kılınç

Yönetici / Lojistik

E-Mail: kilincilhan@yahoo.com

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Opel, Gefco ile çalışmaya devam edecek
Opel, Gefco ile çalışmaya devam edecek
Scania, CNG’li modelini tanıttı
Scania, CNG’li modelini tanıttı
mersin escort - istanbul escort - mp3 indir