DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
İlhan Kılınç
İlhan Kılınç
Giriş Tarihi : 02-11-2015 10:48

Atatürk Dönemi Ulaşım Politikası-1

İmparatorluk döneminde büyük fedakârlıklarla ve uzun zaman sürecinde yapılan demiryolları ve karayollarının büyük bir bölümü, Balkan ve I.Dünya Savaşı yenilgilerinde kaybedilen topraklarda kalmıştır. Kurtuluş Savaşı ile birlikte elde kalan az ve yetersiz sayıdaki ulaşım sistemleri de yıpranma ve bozulmaya karşı koyamamıştır.

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte yapılan İnkılâplar birer birer hayata geçirilmekteydi. Bu İnkılâplara bağlı olarak, Türkiye’deki ulaşım sorununa bir an önce müdahale edilmesi, Türkiye’nin en önde gelen gündem maddelerinden birini oluşturmaktaydı. Çünkü Atatürk ve bürokratlarının, bir ülkenin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel gelişiminin tamamen ulaşım sektörü ile doğru orantılı olduğuna inanılmasıdır.

 

Atatürk bu stratejisi doğrultusunda ulaşım ile yakından ilgilendiği, yatırımlar konusuna bu ilgi alanı içinde ulaşıma özel bir yer verdiği açıkça görülmektedir. Atatürk‘ün 1922 yılında katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklama şöyledir:

 

“Ekonomik hayatın faaliyet ve canlılığı, ancak ulaştırma vasıtalarının, yolların, trenlerin, limanların durumu ve derecesiyle (nitelik ve niceliğiyle) orantılıdır”.

 

Atatürk için amaç, Türk Milletinin bütün fertlerini refah ve zenginliğe kavuşturmak, yanmış ve yıkılmış olan ülkeyi bayındır hale getirmekti. Türkiye’nin hür ve bağımsız yaşayabilmesi, güçlü bir devlet olabilmesi için ekonomik kalkınmasını sağlamak öncelikli amacıydı. Bütün ekonomik kalkınma politikaları ise bu temel amaca ulaşabilme yolunda ise birer araçtı.

 

Atatürk daha Cumhuriyet ilan edilmeden, 17 Şubat 1923’te topladığı İzmir İktisat Kongresi’ni açarken yaptığı konuşmasıyla çağını aşan, tüm geri kalmış ülkeler için geçerli olan ve hala önemini koruyan iktisadi görüşler ve modeller ortaya koymuştur. Geri kalmış ülkelere yol gösteren Batılı iktisatçıların 1950’li yıllarda “Kalkınma İktisadı” konulan içinde tanımlamaya çalıştıkları temel ilke ve kavramları, Atatürk anılan konuşmasında yıllar önce ele almıştır. Kalkınma iktisadı, geri kalmış bir ülkenin yoksulluktan çıkması için ana ilkelerin oluşmasını öngörmektedir. Bunlardan biri de “Ulusal düzeyde kalkınma planının hazırlanması”dır.  Atatürk, sömürgeciliğin egemen olduğu, “Makro iktisat” ve “Kalkınma iktisadı”nın temel kavramlarının bilinmediği 1923 yılında bu kavramlardan kalkınma planını şöyle tanımlamaktadır;

 

“Fakat bütün bunlar söylendiği kadar basit ve kolay olmayan şeylerdir. Bunda başarılı olabilmek için; memleketin gerçeklerine uygun bir program (plan) üzerinde, bütün milletin birlik halinde ve aynı uygunluk içinde çalışması gerekir”.

 

İki büyük savaşla büyük bir yıkıma uğrayan Türkiye, temel ekonomik ihtiyaçlarından etkilenerek, tutarlı ve kendi mantığı içinde iyi işleyen bir “Kalkınma modeli” ortaya koymuştur. Bu modelin temelinde “Devletçilik” ilkesi vardır ve bu ilkenin ekonomi alanında uygulanması İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT) adı verilen kuruluşların kurulmasıyla olmuştur.

 

Belirlenen Devletçilik modeli özel sermayeyi kısıtlayıcı bir nitelikte uygulanmamış, aksine aynı dönemde özel sektörün gelişmesi yönünde destek sağlanmıştır. Bu çerçevede, özel sektöre vergi avantajlarının sağlanması sağlanan desteklerden en önemlisidir. Ancak, Cumhuriyetin ilk yıllarında özel girişimin desteklenmesine rağmen beklenen verim alınamamıştır. Bunun sebeplerini şöyle sıralayabiliriz;

 

- Özel Sermayenin yetersizliği,

- Yetişmiş iş gücünün yetersizliği,

- Deneyim ve bilgi eksikliği,

- 1929 yılında Dünya ekonomik bunalımının çıkmasıdır.

 

Bu kapsamda, yatırım ve ekonomi politikalarını destekleyen uygulama planlamalarının görüşüldüğü toplantılar gerçekleştirilmiş ve bir dizi Kanunlar çıkarılarak, ulaşım sektörüne şekil verilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle Lozan Barış görüşmelerine ara verilmesini fırsat olarak gören Atatürk, İzmir İktisat Kongresini gerçekleştirmiştir. Burada genel ekonomi politikası doğrultusunda, yol haritaları belirlenmiştir. Müteakiben, Lozan Barış Antlaşması ile “Kabotaj” hakkının Türkiye’ye verilmesi ile denizyolu ulaşımının önü açılmıştır. Yol Kanunu ile de karayolu ulaşımına bir nebze kan verilmeye çalışılmıştır.

 

Makalemizin diğer bölümlerinde ulaşım sektörlerinin Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gelişim sürecini detaylı olarak değinerek, ulaşım sektöründe neden demiryoluna öncelik verildiği sonucuna ulaşacağız.

 

 

TÜM TÜRK HALKININ CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLUYORUM

 

.

 

İlhan Kılınç

Lojistik Alanda Yönetici

E-Mail: kilincilhan@yahoo.com     

www.linkedin.com

İlhan Kılınç

İlhan Kılınç

DİĞER YAZILARI Sadece Çalışmak Yetmiyor 30-06-2022 23:10 “Bir gün adası”nda mı yaşıyorsunuz? 30-09-2021 21:52 Korona’nın Lojistiğe Yansımaları 18-05-2020 17:28 Sevgi ve Anlayış 02-12-2019 14:22 Yaşasın Cumhuriyet 30-10-2019 15:34 Her şeyin anahtarı 28-09-2019 12:19 Büyük Düşünmek 30-08-2019 12:45 Ufak Dokunuşlar… 16-07-2019 10:02 Lojistik nefes gibidir, kesildiğinde hissedilir… 27-05-2019 11:01 Enerjimizi Alan Meseleler 29-04-2019 10:47 Geri ikonu 25-02-2019 16:26 Fotoğrafın duayenlerinden Ozan Sağdıç 14-12-2018 15:02 İnsanların Neden Hobileri Olmalı? 14-11-2018 09:33 Zamanımızın değerini biliyor muyuz? 14-10-2018 19:00 Sizce zenginlik nedir? 17-09-2018 16:08 Karar verme yetisi 15-08-2018 13:48 Nezakete ne kadar ihtiyacımız var? 18-07-2018 15:18 Lojistiğin Tarihsel Gelişimi 01-07-2018 21:22 Tünelin ucundaki Işık 12-06-2018 12:12 Hayata pozitif bakabilmek 14-05-2018 15:02 Tırsan’da gördüğüm takım ruhu 30-04-2018 11:21 Alışkanlıklar 13-04-2018 09:08 Sosyal medyada dinleme kuralı 30-03-2018 12:23 KRİTİK NOKTA “ADANMAK” 14-03-2018 14:02 Dost kazanma bir sanat mıdır? 05-03-2018 12:02 Bir grup çalışması örneği: “Kars gezisi” 30-01-2018 15:59 Hayatımıza yön vermek 15-01-2018 11:14 Çetin Cevizler… 27-12-2017 12:25 Yazılanı neden yapıyoruz? 13-12-2017 12:02 Neden lojistik eğitimine ihtiyaç var? 28-11-2017 22:28 Puzzle 14-11-2017 10:19 Düşünme öğrenilir mi? 27-10-2017 09:53 İkna, lidere yönelik bir süreçtir 13-10-2017 12:11 Zor insan… 03-10-2017 10:47 Aidiyetin Geldiği Nokta 18-09-2017 23:26 İletişimimiz nereye gidiyor? 20-08-2017 23:15 Yaşamın temel niteliği: Dürüstlük 13-08-2017 23:53 Yaşamsal Nitelik: Kendine Güven 01-08-2017 07:52 Dondurmacı işi çözmüş! 13-07-2017 09:37 Sürat'ine yetişilemiyor! 13-06-2017 12:18 Üst’ü yönetmek mi? 26-05-2017 14:52 Ziyaretten bir gözlem 13-05-2017 23:49 Yöneticinin iyisi kulaktan çalabilmelidir! 28-04-2017 21:16 Yönetici eşittir iş yaptırma sanatı 12-04-2017 23:15 Birlikten sinerji doğar 01-04-2017 13:30 Tutum ve davranışlarımız tutarlı mı? 16-03-2017 13:50 Önemsememiz gereken bir lojistik alanı 17-02-2017 13:36 Bir Kıvılcım Hikâyesi… 31-01-2017 14:22 Algı gerçekliktir… 17-01-2017 13:28 İnsanlarla nasıl geçinilir? 27-12-2016 11:34 Bir ışık da sen yak Anıtkabir’de 12-12-2016 15:07 Ne söylediğimiz değil… 26-11-2016 13:31 Hiçbir başarı tesadüf değildir 14-11-2016 20:42 Liderlik – İletişim İlişkisi 31-10-2016 23:33 Bir iletişim aracımız: “korna” 14-10-2016 21:09 Hayatımızın vazgeçilmez öğesi: “İletişim” 29-09-2016 19:42 Performans Artırmada Etkili Bir Kaynak: Koçluk ve Mentorluk-2 07-09-2016 19:07 Performans Artırmada Etkili Bir Kaynak: Koçluk ve Mentorluk 30-08-2016 11:36 Başarının temeli stres! 16-08-2016 10:31 Hayatımızı Anlamlandıran Nedir? 01-08-2016 00:55 Çalışkan İnsanlar Neden Hep Cezalandırılır? 19-07-2016 18:49 Kıyaslama (Benchmarking) bir kopyacılık mıdır? 28-06-2016 09:21 Bizi Yanılgıya Götürebilecek Bir Kuram! 14-06-2016 12:35 Bir Yönetim Taktiği 31-05-2016 09:36 Takımlarda “Kaynaşma Mı?” “Kaynama Mı?” 16-05-2016 11:20 Bir Lojistikçide Olması Gereken Nitelikler 02-05-2016 09:23 Yitirmememiz Gereken Değer: “Güven” 17-04-2016 10:36 Yazdığımızı Yapıyor Muyuz? 10-04-2016 16:07 18 MART ve LOJİSTİK… 14-03-2016 12:12 Neye Göre Verimlilik? 29-02-2016 13:02 Daha az eleştiri, daha çok iş 15-02-2016 12:55 İnisiyatifinizi Nasıl Alırsınız? 03-02-2016 09:45 Büyük Yöneticileri Yok Eden Küçük Şeyler 12-01-2016 09:56 Zaman Dediğimiz Şey…. 28-12-2015 10:09 Bir yılın ardından… 14-12-2015 00:18 Atatürk dönemi ulaşım politikası-3 (Hava ve Demiryolu Ulaşımı) 29-11-2015 23:15 Atatürk Dönemi Ulaşım Politikası-2 (Kara ve Deniz Ulaşımı ) 16-11-2015 09:56 Atatürk Dönemi Ulaşım Politikası-1 02-11-2015 10:48 Çalışma hayatında sosyalliğin önemine bir örnek 15-10-2015 16:31 İnsan neden değişime direnç gösterir? 01-10-2015 14:48 İletişimin Yönü Ne Olmalı? 15-09-2015 13:29 Müzakerelerde Sonuca Neden %100 Hükmedemiyoruz? 28-08-2015 12:05 Sürdürülebilir Disiplin Anlayışı Nasıl Olmalı? 18-08-2015 18:22 Denizciliğimizin Dönüm Noktası: “Kabotaj” 27-07-2015 11:50 Müşteri memnuniyeti artırmanın bir yolu 01-07-2015 11:47 Gülümseyerek Bir Günaydın Diyebiliyorsak 16-06-2015 15:06 Bir kurum iklimi örneği! 29-05-2015 10:33 Karşımızdakini ne kadar dinliyoruz? 15-05-2015 15:31 Gölgemi kaybettim, hükümsüzdür! 04-05-2015 13:10 Zamanı iyi yönetebiliyor muyuz? 20-04-2015 16:05 Neyin önemi var? 30-03-2015 14:23 Neden 3’üncü parti lojistik (3PL)? 16-03-2015 14:52 İçimizdeki itici güç: Motivasyon 02-03-2015 15:10 Bir Performans Yönetim Modeli: BSC 12-02-2015 12:32 Aidiyet Duygusunu Hangi Bakış Açısı İle Yükseltebiliriz? 30-01-2015 12:22 Başarılı ve mutlu çalışan oluşturmanın yolu 15-01-2015 12:12 Lojistikte Etkin Takım Çalışmasına Neden İhtiyaç Var? 29-12-2014 14:52 Vizyoner Olmak 15-12-2014 11:20 Lojistikte en önemli faktör: Planlama 08-12-2014 09:51
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1GALATASARAY3390
 • 2FENERBAHÇE3285
 • 3TRABZONSPOR3355
 • 4BEŞİKTAŞ3351
 • 5RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ3349
 • 6ÇAYKUR RİZESPOR3348
 • 7KASIMPAŞA3346
 • 8BITEXEN ANTALYASPOR3345
 • 9CORENDON ALANYASPOR3345
 • 10EMS YAPI SİVASSPOR3244
 • 11YUKATEL ADANA DEMİRSPOR3341
 • 12YILPORT SAMSUNSPOR3339
 • 13MKE ANKARAGÜCÜ3337
 • 14MONDİHOME KAYSERİSPOR3337
 • 15TÜMOSAN KONYASPOR3336
 • 16GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ3334
 • 17VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK3333
 • 18ATAKAŞ HATAYSPOR3333
 • 19SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL3330
 • 20İSTANBULSPOR3316
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
HALİNİZDEN MEMMUN MUSUNUZ?
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA