DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Giriş Tarihi : 13-11-2014 17:51

Otobüsçüyü 2023 e kadar neler bekliyor? (1)

 

10. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Otobüsçü

Anılan çalışmalar 24-25 Eylul 2012 tarihleri arasında, yeni kurulu Kalkınma Bakanlığımızın organizasyonunda/ev sahipliğinde, Ankara Sheraton Otelinde yapıldı. Aylar öncesinde, TOFED ile de temas olunmuş, temsilci istenmiş ve ben bildirilmiş idim. Dolayısıyla tüm otobüsçülerimizin temsilcisi olan TOFED’i, ben temsil ettim.

Planlar Hakkında
Bilindiği gibi ülkemiz, 1960 larla birlikte, “Planlı Kalkınmalar” dönemine girmiş idi. Bu çalışmalar DPT Devlet Planlama Teşkilatı) tarafından hazırlanmıştı. TBMM de de kanunlaşırlardı. Bugüne kadar 9 adet Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulamaya konulmuştur. Sıralanan planların da, öncekilerden yararlanılarak, öncekilerle tutarlı olması da gerekiyor.
Aslında bu raporların her birini, içerik ve uygulama sonuçlarıyla incelemek gerekir ki;
Ekonomimizin,
Sosyolojimizin,
Eğitimimizin,
Siyasetimizin,
Kalkınmamızın ve diğer alanlarımızın
seyir defterlerini görebilelim ve tam anlamıyla; “neredeydik-nerelere geldik ya da gelemedik” diyebilmek için sağlıklı fikirlerin sahibi olalım ve “konuşurken de dolu ve inandırıcı” olabilelim.

TOFED’ in temsili
Plan çalışmaları için, Özel İhtisas Komisyonları (ÖİK) kurulmuştu, her birinin de ikişer koordinatörü vardı, donanımlı kişilerdi.
Bizim ÖİK in adı; Ulaştırma ve Trafik Güvenliği idi.
Genel Raportörümüz; Prof. Dr. Mustafa ILICALI idi. Bu toplantıda da bir kez daha takdirler topladı, hayranlığı artanlardan biri de ben oldum. Her gün donanımını arttırdığı görülüyordu. Çünki, anında dünyadaki bu alana ait tüm gelişmeleri yerlerinde izlemek üzere uçuyor, ülkemizde de uygulanabilir olanları hararetle savunuyor, hükumetce de destekleniyor.
2 gün süren toplantımıza Başkan olarak DPT nin eski uzmanlarından Ülker Yetgin Hanımefendi seçildi, o yönetti.
İlk gün öğle öncesi Ulaşımın Tarihçesi, Kısa Değerlendirilmesi sırasında ben de söz alarak; “Ulaştırma ve Trafik Güvensizliği” nden bahsettim, belirli örnekler verdim. Özellikle 2 kurumun yanlış/eksik yönlerinden, uygulamalarından bahsettim; Karayolları Gn. Md.lüğü (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında) ve Trafik Hizmetleri Başkanlığı (İçişleri Bakanlığında).
Malûm, biri yol sunan, diğeri yolu ve yolu kullananları denetleyendir.
Kara Ulaştırması Alt Komisyonu
TOFED ‘i işte burada temsil ettim. Ancak burası, karayolundaki tüm sektörleri içermesi gereken yerdi.

Katılımcılar 11 kişi idik:
Kalkınma Bakanlığından 1, (Volkan Recai Çetin-Koordinatör)
Karayolları’ndan 2, (Mücahit Arman, Ahmet Gürkan Güngör)
Emniyet Genel Müdürlüğünden 2, (Hüseyin Şimşek-Trf. Plan. Da. Bşk, Mahmut Gülecen)
TOBB dan 1, (Yrd. Doç.Dr. Kemal Karayormuk- A.karahisar K.tepe Üni. Öğ. Üy. Ve Danışman)
Karayolu Güvenliği Dairesinden (Ulş.Bk.lığı) 1, (Yılmaz Kılavuz)
TOFED den 1, (Ahmet Türkoğlu)
Makina Mühendisleri Odasından 1, (Özcan Bayrakçı)
UND den 1, (Alper Özel)
Trafik Güvenliği Arş. Der.den 1 kişi, (İhsan Memiş; sonradan haberdar olmuş, 2. gün kendiliğinden katıldı)
Dolayısıyla tüm kara ulaştırma sektörlerinin temsilcileri yok idi. Anılan Bakanlığın, bu toplantıyı ilk organizesi olduğundan, -iyi niyet çerçevesinde- bu eksikliklerinin olabileceği kabul edilmelidir.
Ulaştırmadaki türler
Bu toplantıda genel olarak bulunan türler şöyle idi:
Demiryolu
Denizyolu
Havayolu
Karayolu
Demek oluyor ki, Karayolu Ulaştırmasının diğer türlerinin temsilcileri katılmamışlardı; yurtiçi yük, kargo vd.
Neler istendi?
Bu, aslında önemli bir soru. Bunları önce anahatlarıyla görelim, sonra ayrıntılandıralım:
Demiryolu: Malum, devletin elinde bir işletmeciliktir, altyapı yatırımları da buna dahildir. Özelleştirme hedeflerinden bahsedildi. Yap-İşlet-Devret modeli de yatırımları gerçekleştirmek için finansı kapsayan bir model.

Denizyolu: DTO (Deniz Ticaret Odası); ulusal ve uluslar arası gemi işletmecilerimizden-İstanbul’ da yolcu taşıyan dolmuş motoru irisi, gemi tipli teknelerin temsilcileri olarak katıldı. Bu gelir ve uluslar arası onur taşıtlarının sahiplerinde de epeyce dert varmış meğer. Devletin otobüsçüye bakatığı gözle bakılmış onlara da=Yolunacak Kazlar/Kümesteki Kazlar...
Ama, bizim sularımızda/limanlarımızda yabancı bayraklı gemiler oluvermişler. Böylece hem “TC Bayrağını Tüm Dünyada Taşıtmak/Dalgalandırmak Onuru” nu kovalamış devletimiz, hem de Kümesteki Kazların bir kısmını... Limanlara ödenen kayıtlılık gelirleri bizde ağır olunca, kolaylık sağlayan ülkelere (özellikle Panama’ ya vd.) kaçılmış ve onlara kazandırılmış. Otobüsçülerimizin, gemiciler gibi, yabancı bandıralar almak şansları yok...

Kümeslerinde mahkûmiyetleri sürecek...
Gemi inşacıları/Tersaneciler de ağlıyorlar: İş çokluğundan-iş yokluğuna kalmışlar...
Havayolu: Tam isabete en yakın büyüme tahminlerini onlar yapmışlar.
“Her 300 turist artışı için; 1 uçak koltuğu gerekecek...”
“2023 de 750 ila bin uçaklık toplam uçak sayısına erişilecek...”
“Yurt içinde büyümüşler, ”
“Yurt içinde büyümüşler, yurt dışı için devletimiz, en fazla müşkülat çıkaran durumundaymış...”

Karayolu: UND (Uluslar arası Yük Taşımacıları) Bu vesileyle öğrendik ki, “Transit Mazot” alırlarmış, tıpkı uçaklar gibi... ÖTV’ siz+KDV’ siz...
“- Vay başıma gelenler...” dediği gibi, -başı kel kalan- sadece otobüsçü kalmış:
Mazot: ÖTV+KDV+ZAM+ZAM+ZAM+++++ şeklinde sürüyor...
***
Karayolunda sektörler için değerlendirme şıkları da vardı, yönleriyle derecelendirmeye çalışıldı;
Güçlü-Zayıf-Tehdit alan-Fırsat olan durumlarıyla... Bunları sizlerle paylaşalım:
***
10. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çalışmaları
(Kalkınma Bakanlığınca Organize Edilmiştir.)
24-25 Eylul 2012 Sheraton- Ankara
KARAYOLU GENEL TAŞIMACILIĞI İÇİN DEĞERLENDİRMELER

Güçlü Zayıf Tehdit Fırsat
Esnek kullanıma uygunluğu Otoyol ağının yetersizliği Çevre kirliliği Turizm potansiyeli
Güçlü filo (uluslararası yük taşımacılığı) Güvenlik bileşenlerinin eksikliği Terörist saldırılardan etkilenmeye açık olma Büyüyen ekonomi
Tarifeli yolcu taşımacılığı konusunda tecrübe ve alt yapı(otobüs filosu, terminaller vb.) Kaza kara noktalarının ve kaza potansiyelinin varlığı Enerji ve ekipmanda dışa bağımlıklık Uluslar arası taşıma koridorları
Geniş ve yaygın karayolu ağı Geometrik ve fiziksel standartlarındaki eksiklikler Yeni katılımın çok olması (sürücü ve araç) Kombine taşımacılık
Seri ve çabuk Yol güvenliği denetimlerinin etkin olmaması Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları Doğal kaynaklara yakın olunması ve bunun kazandırdığı jeopolitik üstünlük
Diğer modların tamamlayıcısı Yurt içi yük ve eşya bireysel taşımacılığında atıl kapasite Maddi hasarlı kazalar AB Uyum süreci
Karayolu alt yapısı güçlü bir müteahhitlik sektörü Yurt içi yaşlı filo Akaryakıttaki yüksek maliyet(Kullanımyolyapım) Siyasi otoritenin karayolu yatırımlarına olan desteği
Güçlü STK Mevzuat eksikliği Bireysel araç kullanımının yaygınlaşması Çevre Ülkelerdeki ekonomik büyüme
Yeni taşıma kanunu Trafik personel sayısının ve eğitiminin eksikliği Bölünmüş yollarda hız limitlerinin yüksekliği  
  Kamu ve özel sektörde yetersiz insan kaynağı (taşıma kanunu ve yönetmelik gereklerince denetim istihdamı) Fosil yakıtlara bağlı sektör  
  Trafik güvenliği ve karayolu işletmeciliğinde bilimsel literatür eksikliği, Yetki belgesiz ve ağır tonajlı taşımacılık  
  Ar-ge yatırımlarındaki yetersizlikler AB vize, kota vb engelleyici politikaları  
  Akıllı ulaşım sistemlerinin yaygın olarak kullanılmaması, Merkezi otoritelerce yayımlanan mevzuatın yerel otoritelerce uygulanmasındaki çatışmalar  
  Teknolojik denetim sistemlerinin yaygın kullanılmaması,    
  Kaza ölüm yaralanma istatistiklerinin olay mahhali ile sınırlı tutulması    
  Sürüş kayıt sistemleri    
  Yolcu istatistiklerinin sağlıklı tutulmaması    
  Sektörel İmaj sorunu    
  Profesyonel Sürücü Eğitim Alt Yapı Eksikliği,    
  Kalitesiz sürücü eğitim (temel ehliyet)    
  Yol ağındaki BSK lı yol oranının düşüklüğü    
  Yolcu taşımacılığında diğer modlara verilen ötv vb vergisiz akaryakıtlar    
  Trafik güvenliğinde lider kurum eksikliği    
  Taşımacılık Sektöründe kredi desteğinin yetersizliği    


(Devamı haftaya)
Ahmet Türkoğlu
E-mail: ahmetturkoglu34@gmail.com

DİĞER YAZILARI Kapanmış Trafik Davalarında Yeniden Yargılama 20-09-2015 13:29 Hödüklerden kurtuluş yok mu? 20-01-2015 23:33 Trafikte Hödüklük Zincirlerimiz - 2 04-01-2015 17:52 TC mizdeki Hödüklük? 17-12-2014 22:10 Bir hukuk ayıbımız daha? 01-12-2014 22:19 Adli Tıp, “tıp” diyecek mi? 26-11-2014 15:17 Bakan Ala, Ilıcalı ile trafik güvenliğine koşu 22-11-2014 23:44 LPG nin yaktığı 2 otobüs 13-11-2014 18:01 KGM Cahit ve Yol Denetim Zabıtası masum mu? 13-11-2014 18:01 Devlete, Sağlık Bakanlığı sorusu 13-11-2014 18:01 Elhamdülillah, biz batılılar istifa ederiz! 13-11-2014 18:00 Trafikte Yardımcı Katil Sağlık Bakanlığı? 13-11-2014 18:00 %157= 9 bin’den Haberiniz Var mıydı? 13-11-2014 17:59 K.G.M. Cahit Turhan’a İşaretli Eğitimler 2 13-11-2014 17:59 Cahit Turhan’a işaretli eğitimler 13-11-2014 17:59 Tazminat soru(n)larınıza cevap 13-11-2014 17:59 Trafikte Adli Tıp=Kaos? 13-11-2014 17:58 10 Numara da son numara!.. 13-11-2014 17:58 Karayolları Genel Müdürü Trafik İşaretlerini Bil(m)iyor mu)? 13-11-2014 17:58 Uyuyamadım, yerim dar! 13-11-2014 17:57 Kayaları Hapsetsek Sn. Karayolları Genel Müdürüm? 13-11-2014 17:57 Otobüsçünün Bayram Kaza Karnesi Temiz (mi?) 13-11-2014 17:57 Vicdani ret insan hakkıdır! 13-11-2014 17:57 Başarılı Bayram Trafiği İster Misiniz? 13-11-2014 17:57 Yönetemediği tescillendi! 13-11-2014 17:57 İBB Trafiği Yönetemiyor 13-11-2014 17:57 Otobüsçüler, treni kaçırmamalı 13-11-2014 17:57 Yol felaketlerimizi karayolcudan dinlemek-3 13-11-2014 17:56 Bariyerlilik ve bariyersizlik farkı 13-11-2014 17:56 Yol Felaketlerimizi Karayolcu’dan Dinlemek (2) 13-11-2014 17:56 Bariyerler ve Bilim 13-11-2014 17:56 Panelvan Büyüdü Otobüs Oldu, Yine Otobüsçü Yakılacak! 13-11-2014 17:56 Otobüsçünün ve yolcunun ortak kâbusu -2 13-11-2014 17:56 Otobüsçünün ve yolcunun ortak kabusu -1 13-11-2014 17:56 Bakan Yıldırım’dan, Belediyelere suçüstü! 13-11-2014 17:56 Demek ki bariyer şehiriçinde bile gerekli (mi imiş?) 13-11-2014 17:55 Mustafa Ilıcalı ve Bahçeşehir’in Düğünü=Türkiye’nin Bayramı 13-11-2014 17:55 Trafiğimiz adam olacak mı? 13-11-2014 17:55 TOFED ve YTGK-DER Çocuk Trafik Güvenliğinde 13-11-2014 17:55 Karalanan Sektör ve Aldatılan Yolcular 13-11-2014 17:54 Bakan Güler’e çağrı! -2- 13-11-2014 17:54 Bakan Güler’e çağrı! 13-11-2014 17:54 Asker uğurlamak mı, “kurt dökmek” mi? 13-11-2014 17:54 Otobüs Terminallerinde Trafik Güvenliği (var mı?) 13-11-2014 17:54 Kar Lâstiğin yoksa 8/8 suçlusun? 13-11-2014 17:53 Nerede 8/8 yol kusursuzluğu? 13-11-2014 17:52 Habertürk Gazetesi Vasıtasıyla Tüm Medyaya Açık Mektup 13-11-2014 17:52 Otobüsçüyü 2023’e kadar neler bekliyor? (4) 13-11-2014 17:51 Otobüsçüyü 2023 e kadar neler bekliyor? (3) 13-11-2014 17:51 Otobüsçüyü 2023’e kadar neler bekliyor? (2) 13-11-2014 17:51 Otobüsçüyü 2023 e kadar neler bekliyor? (1) 13-11-2014 17:51 Aynı yerde 1yılda 30’uncu olaya kaza denir mi? 13-11-2014 17:51 Ardahan = Darmadahan! 13-11-2014 17:51 Karayollarımızın, pilavla tamiri 13-11-2014 17:50 Az Sigorta Çok Belâ Savar! 13-11-2014 17:50 Katil Yol+Katil Kavşak+Katil Köprü= Sürücü Suçlu! 13-11-2014 17:50 Devletimin Traktörünü Takdimimdir! 13-11-2014 17:50 Başbakana, Trafik Teşekkürleri 13-11-2014 17:50 Sadece 2 anarşist miyiz? (2) 13-11-2014 17:50 Sadece 2 anarşist miyiz? 13-11-2014 17:49 Köprü Yıkılmak Üzere 13-11-2014 17:49 “Asıl Trafik Canavarı Devlet!” mi desek? 13-11-2014 17:49 Doktorun kilosu kaç para (mı)? 13-11-2014 17:48 Devletimin kalkık kalmış damperleri Yıkarlar köprüleri 13-11-2014 17:48 Otobüsü devirdi, aferini kaptı! 13-11-2014 17:48 Kazalarınıza sevinelim de, Sayın Vekiller, peki sonra?!... 13-11-2014 17:48 Refahiye de otobüsçümüz de devrilmiş meğer… 13-11-2014 17:47 Sigortacılar kar yerine kâr edin 2 13-11-2014 17:46 Sigortacılara! 13-11-2014 17:46 Demek ki olurmuş!... 13-11-2014 17:46 Demek ki varmııış!…(2) 13-11-2014 17:46 Demek ki varmııış!… 13-11-2014 17:46 Sıra bizdeymiş, ona göre!... 13-11-2014 17:45 Ayak parmaklarıma 7 yeni otobüs isterim! 13-11-2014 17:45 Basının Zaferi! 13-11-2014 17:45 Yangın Mercedes, Alman Nankörlüğü Ve Türk Adalet(sizliğ)i (2) 13-11-2014 17:44 Alman Nankörlüğü ve Türk Adalet(Sizliğ)İ? 13-11-2014 17:44 Otobüsçü önce bacağını, sonra hayatını kaybetti… 13-11-2014 17:44 Heeççistan? 13-11-2014 17:43 Otobüsle traktörü çarpıştırma başarısı (!) 13-11-2014 17:43 Otobüs yangınına karşı: TEMSA 13-11-2014 17:43 Yanan ve yakan otobüsler 13-11-2014 17:43 Delil Karartmaya ve Fotoğraflamaya Teşekkür 13-11-2014 17:42 Abdestsizlerin Namazsızları, Dövmesi Caiz mi? 13-11-2014 17:42 “Ağrı Dağı”na da fotoğraf makinası! 13-11-2014 17:41 Trafikzede tarımcı öğrenciler 13-11-2014 17:41 Trafik Haftamızı da kaçırma katil ayı; lütfen bize de gel! 13-11-2014 17:40 Nur topu gibi kurbana, alev topu gibi tazminat 13-11-2014 17:40 20 “Katil”e 1 çözüm, o da yarım! 13-11-2014 17:39 Otobüs firmaları; keselerini yırt(tır)mak yerine, göz-kulak açmalı (4) 13-11-2014 17:39 Otobüs firmaları; keselerini yırt(tır)mak yerine, göz-kulak açmalı (3) 13-11-2014 17:39 Otobüs firmaları; keselerini yırt(tır)mak yerine, göz-kulak açmalı (2) 13-11-2014 17:38 Otobüs firmaları; keselerini yırt(tır)mak yerine, göz-kulak açmalı (1) 13-11-2014 17:38 Devlet var mı, yok mu (idi)? 13-11-2014 17:38 Yollarımız “cici”, sürücüler “tu k.k.” imiş! 13-11-2014 17:38 Sen boşa öldün, ben boşa sevindim Rumeysa’ m! 13-11-2014 17:37 Dampercilerle Devletin rüşveti birlikte mi kalkmış? 13-11-2014 17:37 Türkiye’de yaya olacağımıza, Kenya’da fil mi olaydık? 13-11-2014 17:36 “Gece Görüşlü Otobüsü”müz olmuş meğer… 13-11-2014 17:35 Otobüs üreticilerimize çağırı: Gece Görüşlü Otobüs 13-11-2014 17:35 Otobüsçülerimiz ‘Hava’lanmalı(mı?) ve ‘Demir’lenmeli (mi?) 13-11-2014 17:35 Şekerle başlayalım, şeker(!)lenmeyelim! 13-11-2014 17:34 Devlet Destekli Çatışma!... 13-11-2014 17:32 Bakanımızın enayiliği 13-11-2014 17:32 Katil köprülerden yeni alârm 13-11-2014 17:30 Kör devletim, gör devletim! 13-11-2014 17:30 Katil bariyer, hangi devletin? 13-11-2014 17:30 Eğitimsiz Devletimin, Eğitimsiz Profesörü 13-11-2014 17:29 Devletimin cehaletinin TIR' lamasının cinayetlerinin… 13-11-2014 17:29 İnsan Arası-Köpek Sırası 13-11-2014 17:29 Köpek, şoför müydü? 13-11-2014 17:28 Devletimin patlayan lastiği, pahalıya patladı 13-11-2014 17:28 Otobüsçüm, Duy! Müdür, 115 Bin TL Tazminat Ödeyecek! 13-11-2014 17:27 Kaptan ve devlet, köpeğe yenilirse... 13-11-2014 17:27 Uykusuzluk ve Yorgunluğun Trafik Kazlarına Etkisi 13-11-2014 17:26 “Mahkemeleşme”de Bakanlık ve bakan farkı 13-11-2014 17:08 Bitlis'te otobüsü nasıl devirdik? 13-11-2014 17:07 Denetim mi, ahlâk mı, fren mi patladı? 13-11-2014 17:06 Kafa koparma güvenliği! 13-11-2014 17:06 Bir yıldız daha kaydı;1 ölü 3 yaralı 13-11-2014 17:05 Kaymalı Faciaların Sessiz Diyalogu 13-11-2014 17:05
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1GALATASARAY3799
 • 2FENERBAHÇE3796
 • 3TRABZONSPOR3764
 • 4RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ3758
 • 5BEŞİKTAŞ3756
 • 6EMS YAPI SİVASSPOR3854
 • 7KASIMPAŞA3753
 • 8CORENDON ALANYASPOR3852
 • 9ÇAYKUR RİZESPOR3750
 • 10BITEXEN ANTALYASPOR3849
 • 11YUKATEL ADANA DEMİRSPOR3744
 • 12YILPORT SAMSUNSPOR3843
 • 13MONDİHOME KAYSERİSPOR3842
 • 14GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ3741
 • 15TÜMOSAN KONYASPOR3741
 • 16VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK3840
 • 17MKE ANKARAGÜCÜ3740
 • 18ATAKAŞ HATAYSPOR3738
 • 19SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL3737
 • 20İSTANBULSPOR3716
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
HALİNİZDEN MEMMUN MUSUNUZ?
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA