Tazminat soru(n)larınıza cevap
Ahmet Türkoğlu
Advert

Tazminat soru(n)larınıza cevap

Bu içerik 352 kez okundu.

Siz-biz, yol kullanıcıları olarak, başımıza gelen pek çok kötü olayın tutanaklarında, haksızlıklara uğradığımızın ve bunların idarî kusur denen, yol sunucu ve denetleyici kusuru olduğunun ya farkında olmadığımızdan ya da olmamıza rağmen, aramadığımız haklarımızla uğradığımız zararların hesabını tutsak, ne kadar toplardı? Bilen var mı?

Pek çok zaman, bu konuda yazdım. Bu tür mağdurların, yol sunucusu ve denetçisi olarak, devlete karşı tazminat kazanma imkânlarından, -teşvik edici- yazılardı. Aşağıdaki soru-cevap; {turkhukuksitesi.com } dan alınmıştır.

“Yola çıkan bir yabani hayvana çarparak, kontrol kaybıyla karşı şeride geçip-bir başka taşıtla çarpışan ve ölen sürücünün kardeşince açılması olası bir dava için, hukukçularla yazışmalarıdır. Trafik ve Türk Ceza Yasalarındaki ilgili maddelerle sağlam bir ilişki kurularak, hizmet kusuru olan Karayolları Gn. Md.lüğü hk. açılabilecek ve kazanılabilecek bir ortam bulunmaktadır.”

(Yazarınızın notu: Karayolları yanı sıra Trafik Denetçisi olan Trafik Denetim Zabıtası hk. da dava açılması yerindedir ve gereklidir.)


OLAY
Yola Yabani Hayvan çıkması Sonucu Meydana Gelen Kazada Uyarı Levhası Koymayan Karayollarının Sorumluluğu turkhukuksitesi.com04–06–2013

Soru: Avukat Neslihan’a

“… Müteveffanın içinde bulunduğu aracın şoförü, yola aniden fırlayan yabani hayvana çarparak, karşı şeride geçmiş ve karşı şeridden gelen araç ile çarpışmıştır.

Müvekkilin kardeşi olayda vefat etmiştir. Olay mahallinde müteveffanın içinde bulunduğu aracın geldiği istikamette yabani hayvan uyarısı yapan trafik levhası bulunmamaktadır. Olayda şoförlere kusur izafe edilmemiştir. Trafik levhası bulunmaması Karayolları bakımından hizmet kusuru sayılır mı?

Yolun çok virajlı ve orman içinden gittiği düşünüldüğünde şoförün yabani hayvanı farketmeyerek çarpması yeterince yavaş ve dikkatli olmadığı anlamına gelebileceğinden şoför kusurlu sayılabilir mi?


Cevap:
Olayda şoförlere kusur izafe edilmemiştir. Trafik levhası bulunmaması Karayolları bakımından hizmet kusuru sayılır mı?

1) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu;

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 7 - Karayolları Genel Müdürlüğünün bu Kanunla ilgili görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak,

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 9 - (Değişik madde: 18/01/1985 - KHK 245/2 md.; Aynen kabul: 28/03/1985 - 3176/2 md.)
Bu Kanuna göre, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Orman yollarında;
1. Trafik düzeni ve güvenliği açısından ana orman yolları ile gerekli görülen diğer orman yollarında işaretlemeler yaparak tedbirler almak ve aldırmak,

2) DANIŞTAY KARARI
8. DAİRE E. 2004/672 K. 2004/1829
Hizmet kusuru, kamu hizmetinin organizasyonu ve işleyişinden kaynaklanır. Kamu hizmeti eksik veya kötü yürütülmekteyse veya bu faaliyet hizmet gerekleriyle bağdaştırılamayacak nitelikteyse, idarenin hizmeti kusurlu yürüttüğünün kabulü zorunludur. Ancak idarenin işlem ve eylemleri dolayısıyla hizmet kusuru işlediğini söyleyebilmek için saptanan hukuki sakatlığın bir dereceye kadar ağır ve önemli olması gerekmektedir…

Bu haliyle, gerekli işaretlemeyi ve bariyeri yaptırmayan davalı idarenin kamu hizmetini eksik yapması nedeniyle hizmet kusuru işlediği açıktır…
Umarım yararlı olmuştur, iyi çalışmalar.

Ayrıca

3) Türk Ceza Kanununun 178. maddesinde,"Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden veya bırakılan eşyadan doğan tehlikeyi önlemek için, gerekli işaret veya engelleri koymayan, konulmuş olan işaret veya engelleri kaldıran ya da bunların yerini değiştiren kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır" denilmiştir.

Bu nedenle; karayollarında sorumluluğu tespit edilecek kişilerin sorumluluklarının oluştuğu kanaatindeyim. Cezai anlamda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunup, adli yargıda hukuk mahkemesinden tazminat istenebilir diye düşünüyorum. Avukat Neslihan
Son söz: Haklarınızı arayınız ki, tekrar benzer durumlara düşmeyiniz!...

Ahmet Türkoğlu
E-mail: ahmetturkoglu55@gmail.com

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
BMC, Tuğra ile yollara döndü
BMC, Tuğra ile yollara döndü
Yılın kamyonu Ford Trucks
Yılın kamyonu Ford Trucks