Kapanmış Trafik Davalarında Yeniden Yargılama
Ahmet Türkoğlu
Advert

Kapanmış Trafik Davalarında Yeniden Yargılama

Bu içerik 14139 kez okundu.

ATEŞ, TURAN; Avukat, (Emekli Yargıç)  Kadıköy-İstanbul

TÜRKOĞLU, AHMET,    YTGK-DER (Yüksek Trafik Güvenliği Kurumu Derneği)-İstanbul

[YTGK-DER, TOFED (Türkiye Otobüsçüler Federasyonu) üyesidir]

Amaç: Bu bildirinin amacı, TC Devletinin ve vatandaşlarının şanına yakışan “Kusursuz Hukuk” kapsamında, anılan dosyaların; -bir şekilde- haksız mağduriyetler oluşturan hükümler kurulmasıyla sonuçlanabildiği bilindiğinden, bunlarda –düzeltilmiş- yani daha doğru kararlar ile hukukun, kusursuzluğa doğru yükseltilmesine katkıdır.

 

Giriş: Yazarlardan biri, ülkemizde uzun yıllar yargıçlık yapmaktan emekli, avukat olarak da halen hukuka hizmet eden, çeşitli hukuk branşlarında 10 civarında kitabı olan bir hukukçudur. Biri de 20 yıla yakındır, özellikle otobüslü faciaların olay yerlerini inceleyen, sebep-sonuç ilişkileri kapsamında, anılan olaylardaki hemen her etkeni ortaya koymaya ve tekrarlarının önlenmesine katkılar sunan, alanında uzmanlaşmış, ilk ve –ne yazık ki- tek kişi konumundadır.

 

Dolayısıyla, anılan dosyalarında; YENİDEN YARGILAMA  gerektirebilecek pek çok eksikliğin,  yanlışlığın, bir anlamda da yanlılığın sonuçlarıyla, -haksız hükümlerin- müşahididirler. Anılan eksiklikler arasında; tutanaklar, kusur payları, bilirkişi raporları, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi raporları bulunmaktadırlar. Bildiri konusu ve başlığı olan -hukuksuzluk hukuku- nun devamı; ülkemizdeki “Trafik Güvenliği Sorununun ve Çözümsüzlüğünün Sürdürülmesi” de olacaktır. Yazarlar, bu bildirinin bütününde; somut örneklemeler de sunarak, konunun ilgilisi olan her kesimi aydınlatarak ve yasamaya, yürütmeye ve yargıya da ışık tutarak, çözüm önerilerini de ortaya koyacaklardır.

Yasal Dayanak  (“Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri” ni açıklayan;)

(Bunlar içinde, bu bildiri konusuna en yakın olanlar;(c) ve (e)bendleri olarakj görülmektedirler.)

 

CMK- Madde 311 dir. - (1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir dava, aşağıda yazılı hâllerde hükümlü lehine olarak yargılamanın yenilenmesi yoluyla tekrar görülür:

a) Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği anlaşılırsa.

b) Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiği anlaşılırsa.

c) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusur dışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmiş ise.                                                                                             d) Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da bu hüküm kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmış ise.

e) Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa.

 

f) Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Bu hâlde yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir.

 

(2) Birinci fıkranın (f) bendi hükümleri, 4.2.2003 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararları ile, 4.2.2003 tarihinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanır.

 

Ahmet Türkoğlu

E-mail: ahmetturkoglu55@gmail.com

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Naci Yağız güven tazeledi
Naci Yağız güven tazeledi
Hürjet'te ön tasarım tamam
Hürjet'te ön tasarım tamam