DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Giriş Tarihi : 13-11-2014 17:51

Otobüsçüyü 2023’e kadar neler bekliyor? (2)

Otobüscü, Geleceğini Nasıl Planlamalıdır? sorusunun doğru cevabını da bulacağımız; ”10. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Otobüsçü” konulu yazımızın devamıdır. 24-25 Eylül 2012 tarihleri arasında, yeni kurulu Kalkınma Bakanlığımızın organizasyonunda/ev sahipliğinde, Ankara’ da yapılan çalışma toplantısında tüm otobüsçülerimizin temsilcisi olan TOFED’i, ben temsil etmiş idim.

Önceki 9. Beş Yıllık Plan Döneminde Gerçekleştirilenlerin Değerlendirilmesi
- Karayolu yapımındaki hedefler tutturulmuştur.
- Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği çıkarılmıştır.
- 24 ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapılmıştır.
Bununla birlikte mevcut olumsuzluklar da vurgulandı, uluslar arası örneklemelere bakıldı:
• Otoyol ağı yetersizdir. (Türkiye’de 1000 km2 ye 2,7 km yol düşüyor; AB ortalaması ise 10 km)
• Ancak, aynı güzergâhta bölünmüş yolun/yolların bulunduğu yerlerde, otoyol da yapılmasının düşünülmesinde; trafik talebinin yoğun olduğu kesimlerde ekonomik ve finansman fizibilite analizlerinin daha gerçekçi yapılarak, kararlar alınması ve bütçe dışı finansmanlarla yapılması gerekmektedir. (Bütçe dışı=Yap_İşlet_Devret=Paralı otoyollara devam)
• Alt yapıda karayolu ulaşımının alternatifi olan ulaşım modlarına olan yatırımlar artırılmıştır. Türkiye de bu politikaları izlemiştir.
• Değişik finans modelleri (yap-işlet-devret vb.) devreye sokulmuştur.
• Uydu sitemleri(Galileo, Egnos sistemleri) aracılığıyla araç izleme ve otoyol ücretlendirme çalışmaları yürütülmektedir.
• Gölge fiyat uygulamaları başlatılmıştır (AUS).
• Sürdürülebilir ulaşım alt yapısı konusunda gelişmeleri çevresel ve ekonomik kaygılarla karşılayan karayolu ulaşım alt yapısı ve işletim sistemleri geliştirilmektedir.
• Yük ve yolcu taşımacılığında sektörün kontrol altına alınması sağlanmıştır.
• Yol kenarı denetimlerinin trafiği aksatmadan yapılması konusundaki dünya üzerindeki uygulamaların ülkemizde de takip edildiği görülmektedir.
• 2009 Moskova Deklarasyonu ile güvenli araç kullanımı ve üretimi, hız yönetimi, karayolu yapımı, istatistikler vb. konularda getirilen hükümler taraf içişleri bakanlarınca imzalanmıştır. 

Kaygılar:
1. Genel çevre sorunları,
2. Enerjide pahalılık ve hava/çevre kirliliğine katkı,
3. Trafik yoğunluğu,
4. Trafik güvenliği,
5. Trafiğin akışkanlığındaki sorunlar vb.
Sıralamada öncelikler:
1. Trafik güvenliği,
2. Çevresel sorunlar,
3. Trafik yoğunluğu,
Enerji tüketimi ve sorunları sonra geliyor.
Trafik Güvenliği; Dış Kapının Dış Mandalı
1. Asli görevi trafik güvenliği olan bir lider/koordinatör kurumun eksikliği söz konusudur. Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planının ilgili kurum ve kuruluşlarca aksaklığa meydan verilmeden yürütülmesi hedeflenmektedir.
2. Trafik güvenliği sağlanabilmesi için; gerek kent içi alanlarda, gerekse şehirlerarası karayollarında, denetimde ve yönetimde etkin olarak kullanılan elektronik sistemlerinin (EDS) ve diğer trafik güvenliği teknolojilerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması, buna yönelik olarak trafik yönetimi merkezlerinin oluşturulması çalışmaları devam etmektedir.
Kaza İstatistiklerinde Gerçekçilik Gerekli
1. Gerçekçi istatistiklerin derlenerek olay mahalli ile kısıtlı tutulan ölüm/yaralanma istatistiklerine hastane ölümlerinin de dâhil edilmesi (30 gün kuralı=Trafik olayına karışanların, -yaralı olmasalar bile- başka bir etken dışında ölümlerini “Trafik Ölümü Saymak” ve Moskova Deklarasyonunun tüm içeriğinin uygulanması) gereklidir.
Ulaştırma Müfettişliği gelecek
Karayolu Ulaştırmasında Ulaştırma Müfettişliği” ihdas edilerek, müfettişlerce denetimin yapılması gerekmektedir. Modern ülkelerden ilham alınıyor.
Yol Güvenliği sağlanacak
Öncelikle, çok kullanılmakta olan bölünmüş yollardaki;
1. Yatay (=çizgileme) ve düşey (=levhalama) işaretlemelerdeki nicelik ve nitelik artışı,
2. Yatay ve düşey işaretlemelerdeki çevre dostu, uzun ömürlü yapı malzemelerinin kullanılması,
3. Kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek noktaların iyileştirilmesi çalışmaları devam etmektedir/etmelidir.
Yeni Yol Yapımı ve Güvenliği İhtiyacı
Türkiye’de karayolu ulaşım alt yapısı yetersizliğinden dolayı, mevcut yolların fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi ve yeni yol yapımı ihtiyacı devam etmektedir.
- Bu bağlamda Türkiye hem var olan alt yapıyı güçlendirmekte hem de dünyadaki bilgi teknolojilerinin karayollarının iyileştirilmesi ve kapasitesini artıracak akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi uygulamalarına devam etmektedir.
Ekonomik ve teknik ömrünü doldurmuş bir kısım motorlu taşıtların trafikten çekilmesinin teşvik edilerek hem trafik güvenliğinin sağlanması hem de çevreye olan etkilerin azaltılması çalışmaları sürdürülmektedir.
Türkiye’deki motorlu taşıtların periyodik muayenelerinde oluşturulan imtiyaz devri ile uluslararası standartta bir muayene sistemi geliştirilmiştir.
Kamyonculukta başıboşluğa son
Otobüsçünün ve tüm yol kullanıcıların en tehlikeli sorunlarından biri olan ve kısaca *kamyonculuk* denilen yurtiçi yük taşımacılarının tehlikelerinden arındırılması için gerekenler de görüşüldü.
Trafik güvenliğini artırıcı kampanyalar uygulanmaktadır, ancak yetersizdir ve bunların yaygınlaştırılması çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir.
- Yurt içi yük ve eşya bireysel taşımacılığında kurumsallaştırılma gereklidir. (Şirketleşme, kooperatifleşme=Sorumlu taşımacılık ve boş gidiş ya da dönüşlerin sıfıra çekilmesine çalışılması, modern ülkelerde de böyledir.)
- Atıl kapasitenin azaltılması gerekmektedir.
- Yol kenarı denetim istasyonlarının ortak kullanımı konusunda, kurumlar arası işbirliğinin artırılması gerekmektedir.
- Tehlikeli madde taşımacılığının denetimdeki eksiklikler giderilmeli, denetimden sorumlu kamu kurumu çalışanları uzmanlaştırılmalı ve ülke genelinde denetim ağı oluşturulmalıdır. Uluslar arası mevzuat yerel mevzuatla uyumlaştırılmalıdır.
- Yükleme güvenliği konusunda gerekli mevzuat alt yapısının oluşturulması ve uzman personelin eğitilmesi ve istihdamının sağlanması.
- Tonaj kontrolündeki eksiklikler giderilmeli, ülke genelinde denetimler yaygınlaştırılmalıdır
Affeden Yol
Bu terimi duyanlarımız çok azdır. Taşıt ve veya sürücü kusurlarından dolayı oluşan tehlikeleri savuşturmak amacı dünyada yaygındır.
“Affeden Yol” kavramına uygun karayollarının projelendirilmesi ve gerçekleştirilmesi çalışmaları yapılmalıdır.
1. Bariyerli yollar/köprüler/refüjler,
2. Kaçış/imdat/frenleme rampaları (Tehlikeli inişlerde fren/leme sorunları halinde sağda bulunan ek kısa ve birden dikleşen durdurma rampaları… Bunlarda bir örnek, Pozantı otoyolunda yapılmış. Tortum-Aksukapı kavşağındaki 7 can kayıplı otobüslü facia da, 14 km.lik böyle bir inişten sonra gerçekleşmişti, 10.07.2012. Anılan rampalar burada da 2-3 km de bir olsaydı, ne bu facia ve ne de son 4 yıldaki 28 ölümlü facialar yaşanmayacaktı.)
Sinyalizasyon yerine göbek ve göbektekine öncelik
3. Trafik ışıkları yerine konulan modern dönel kavşak ve diğer kavşak çözümlemeleri yapımlarının yaygınlaştırılması gerekiyor. Modern ülkelerde başladı. Başarılı oldu, yaygınlaşıyor. İlk öncülerinden biri de İngiltere’ dir.
İncinebilir Yol Kullanıcılarına Üstünlük
4. Trafikte yaya, bisikletli ve engellilerin (incinebilir yol kullanıcılarının) hareketliliğini önceleyen ve kolaylaştıran yaklaşımların gerek mevzuat gerekse uygulamaya yönelik çalışmalarda öncelikli olarak ele alınması.

Sürücü eğitiminde ve denetiminde güvenilirlik
1. Sürücü eğitiminin iyileştirilmesi bağlamında direksiyon sınavlarının kalitesinin artırılması ve sınav yapıcılık mesleğinin kurumsallaştırılması.
2. Profesyonel sürücü eğitiminin aslında AB mevzuatına büyük oranda uyumlu olduğu görülmektedir.
3. Tam olarak uyumlaştırılması amaçlanmalıdır. (Kurs yerine, okul ciddiyeti)
4. Sürücü belgelendirilmesinde AB kriterlerine uyum,
5. Tüm sürücülerin periyodik eğitim (sürekli eğitim) gerekmektedir.
6. Trafik kazalarının sonucuna doğrudan etki eden hızın azaltılması ve emniyet kemeri kullanmasının artırılmasına yönelik çalışmaların yaygınlaştırılması gerekmektedir.
7. Uyuşturucu madde etkisi (nartotik ve psikotrop/tıbbi)altında sürücülük denetiminin mevzuat ve uygulamaya yönelik çalışmalarının yürütülmesi, personel istihdamı ve uzmanlaşmasının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Daha donanımlı trafik zabıtası
1. Trafik denetimlerinde özellikle de kaza incelemesinde etkinliği artırmak amacıyla trafik polisinin gerekli bilgi donanımı ile desteklenerek uzmanlaştırılması, ayrıca aynı konuda karayolu personelinin ihtiyaç duyduğu ekipmanların temin edilmesi gerekmektedir.
2. Trafik kazalarında sorumluluğun tespitinde asli kusurların yeniden ele alınarak hız, alkol ve sürücü belgesizliği asli kusur bağlamında değerlendirilebilmesi de gereklidir.
Kayırma/görmeme önlenecek
3. Cezai işlemlerde sıfır tolerans yaklaşımlarının yaygınlaştırılarak, hükümet politikası olarak uygulamaya konulması gerekmektedir. Böylelikle algılanan -yakalanma riski- artırılarak, kurallara uyum teşvik edilecektir. (=Vekil, torpilli ve yakınları için kayırmalar olmayacak)
4. Digital takografta ulusal veri tabanı oluşturulmalı, üye sistemi ile firmaların sisteme bilgi aktarmaları sağlanmalı ve merkezden denetlenmeleri gerekmektedir.

Ahmet Türkoğlu
E-mail: ahmetturkoglu34@gmail.com  

Soldan sağa: Yrd. Doç.Dr. Kemal Karayormuk (Başkan ve TOBB temsilcisi), Em. Gn. Md.lüğü, Trafik Plânlama Da. Bşk Hüseyin Şimşek, Polis Müdürü, Mücahit Arman, (Karayolları Gn. Md.lüğü temsilcisi), Ahmet Gürkan Güngör, (Karayolları Gn. Md.lüğü temsilcisi), Ahmet Türkoğlu, (TOFED temsilcisi), Yılmaz Kılavuz, (Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Güvenliği temsilcisi), Alper Özel, (UND temsilcisi), A. Özcan Bayrakçı, Mak. Müh. Odası (MMO) temsilcisi.

DİĞER YAZILARI Kapanmış Trafik Davalarında Yeniden Yargılama 20-09-2015 13:29 Hödüklerden kurtuluş yok mu? 20-01-2015 23:33 Trafikte Hödüklük Zincirlerimiz - 2 04-01-2015 17:52 TC mizdeki Hödüklük? 17-12-2014 22:10 Bir hukuk ayıbımız daha? 01-12-2014 22:19 Adli Tıp, “tıp” diyecek mi? 26-11-2014 15:17 Bakan Ala, Ilıcalı ile trafik güvenliğine koşu 22-11-2014 23:44 LPG nin yaktığı 2 otobüs 13-11-2014 18:01 KGM Cahit ve Yol Denetim Zabıtası masum mu? 13-11-2014 18:01 Devlete, Sağlık Bakanlığı sorusu 13-11-2014 18:01 Elhamdülillah, biz batılılar istifa ederiz! 13-11-2014 18:00 Trafikte Yardımcı Katil Sağlık Bakanlığı? 13-11-2014 18:00 %157= 9 bin’den Haberiniz Var mıydı? 13-11-2014 17:59 K.G.M. Cahit Turhan’a İşaretli Eğitimler 2 13-11-2014 17:59 Cahit Turhan’a işaretli eğitimler 13-11-2014 17:59 Tazminat soru(n)larınıza cevap 13-11-2014 17:59 Trafikte Adli Tıp=Kaos? 13-11-2014 17:58 10 Numara da son numara!.. 13-11-2014 17:58 Karayolları Genel Müdürü Trafik İşaretlerini Bil(m)iyor mu)? 13-11-2014 17:58 Uyuyamadım, yerim dar! 13-11-2014 17:57 Kayaları Hapsetsek Sn. Karayolları Genel Müdürüm? 13-11-2014 17:57 Otobüsçünün Bayram Kaza Karnesi Temiz (mi?) 13-11-2014 17:57 Vicdani ret insan hakkıdır! 13-11-2014 17:57 Başarılı Bayram Trafiği İster Misiniz? 13-11-2014 17:57 Yönetemediği tescillendi! 13-11-2014 17:57 İBB Trafiği Yönetemiyor 13-11-2014 17:57 Otobüsçüler, treni kaçırmamalı 13-11-2014 17:57 Yol felaketlerimizi karayolcudan dinlemek-3 13-11-2014 17:56 Bariyerlilik ve bariyersizlik farkı 13-11-2014 17:56 Yol Felaketlerimizi Karayolcu’dan Dinlemek (2) 13-11-2014 17:56 Bariyerler ve Bilim 13-11-2014 17:56 Panelvan Büyüdü Otobüs Oldu, Yine Otobüsçü Yakılacak! 13-11-2014 17:56 Otobüsçünün ve yolcunun ortak kâbusu -2 13-11-2014 17:56 Otobüsçünün ve yolcunun ortak kabusu -1 13-11-2014 17:56 Bakan Yıldırım’dan, Belediyelere suçüstü! 13-11-2014 17:56 Demek ki bariyer şehiriçinde bile gerekli (mi imiş?) 13-11-2014 17:55 Mustafa Ilıcalı ve Bahçeşehir’in Düğünü=Türkiye’nin Bayramı 13-11-2014 17:55 Trafiğimiz adam olacak mı? 13-11-2014 17:55 TOFED ve YTGK-DER Çocuk Trafik Güvenliğinde 13-11-2014 17:55 Karalanan Sektör ve Aldatılan Yolcular 13-11-2014 17:54 Bakan Güler’e çağrı! -2- 13-11-2014 17:54 Bakan Güler’e çağrı! 13-11-2014 17:54 Asker uğurlamak mı, “kurt dökmek” mi? 13-11-2014 17:54 Otobüs Terminallerinde Trafik Güvenliği (var mı?) 13-11-2014 17:54 Kar Lâstiğin yoksa 8/8 suçlusun? 13-11-2014 17:53 Nerede 8/8 yol kusursuzluğu? 13-11-2014 17:52 Habertürk Gazetesi Vasıtasıyla Tüm Medyaya Açık Mektup 13-11-2014 17:52 Otobüsçüyü 2023’e kadar neler bekliyor? (4) 13-11-2014 17:51 Otobüsçüyü 2023 e kadar neler bekliyor? (3) 13-11-2014 17:51 Otobüsçüyü 2023’e kadar neler bekliyor? (2) 13-11-2014 17:51 Otobüsçüyü 2023 e kadar neler bekliyor? (1) 13-11-2014 17:51 Aynı yerde 1yılda 30’uncu olaya kaza denir mi? 13-11-2014 17:51 Ardahan = Darmadahan! 13-11-2014 17:51 Karayollarımızın, pilavla tamiri 13-11-2014 17:50 Az Sigorta Çok Belâ Savar! 13-11-2014 17:50 Katil Yol+Katil Kavşak+Katil Köprü= Sürücü Suçlu! 13-11-2014 17:50 Devletimin Traktörünü Takdimimdir! 13-11-2014 17:50 Başbakana, Trafik Teşekkürleri 13-11-2014 17:50 Sadece 2 anarşist miyiz? (2) 13-11-2014 17:50 Sadece 2 anarşist miyiz? 13-11-2014 17:49 Köprü Yıkılmak Üzere 13-11-2014 17:49 “Asıl Trafik Canavarı Devlet!” mi desek? 13-11-2014 17:49 Doktorun kilosu kaç para (mı)? 13-11-2014 17:48 Devletimin kalkık kalmış damperleri Yıkarlar köprüleri 13-11-2014 17:48 Otobüsü devirdi, aferini kaptı! 13-11-2014 17:48 Kazalarınıza sevinelim de, Sayın Vekiller, peki sonra?!... 13-11-2014 17:48 Refahiye de otobüsçümüz de devrilmiş meğer… 13-11-2014 17:47 Sigortacılar kar yerine kâr edin 2 13-11-2014 17:46 Sigortacılara! 13-11-2014 17:46 Demek ki olurmuş!... 13-11-2014 17:46 Demek ki varmııış!…(2) 13-11-2014 17:46 Demek ki varmııış!… 13-11-2014 17:46 Sıra bizdeymiş, ona göre!... 13-11-2014 17:45 Ayak parmaklarıma 7 yeni otobüs isterim! 13-11-2014 17:45 Basının Zaferi! 13-11-2014 17:45 Yangın Mercedes, Alman Nankörlüğü Ve Türk Adalet(sizliğ)i (2) 13-11-2014 17:44 Alman Nankörlüğü ve Türk Adalet(Sizliğ)İ? 13-11-2014 17:44 Otobüsçü önce bacağını, sonra hayatını kaybetti… 13-11-2014 17:44 Heeççistan? 13-11-2014 17:43 Otobüsle traktörü çarpıştırma başarısı (!) 13-11-2014 17:43 Otobüs yangınına karşı: TEMSA 13-11-2014 17:43 Yanan ve yakan otobüsler 13-11-2014 17:43 Delil Karartmaya ve Fotoğraflamaya Teşekkür 13-11-2014 17:42 Abdestsizlerin Namazsızları, Dövmesi Caiz mi? 13-11-2014 17:42 “Ağrı Dağı”na da fotoğraf makinası! 13-11-2014 17:41 Trafikzede tarımcı öğrenciler 13-11-2014 17:41 Trafik Haftamızı da kaçırma katil ayı; lütfen bize de gel! 13-11-2014 17:40 Nur topu gibi kurbana, alev topu gibi tazminat 13-11-2014 17:40 20 “Katil”e 1 çözüm, o da yarım! 13-11-2014 17:39 Otobüs firmaları; keselerini yırt(tır)mak yerine, göz-kulak açmalı (4) 13-11-2014 17:39 Otobüs firmaları; keselerini yırt(tır)mak yerine, göz-kulak açmalı (3) 13-11-2014 17:39 Otobüs firmaları; keselerini yırt(tır)mak yerine, göz-kulak açmalı (2) 13-11-2014 17:38 Otobüs firmaları; keselerini yırt(tır)mak yerine, göz-kulak açmalı (1) 13-11-2014 17:38 Devlet var mı, yok mu (idi)? 13-11-2014 17:38 Yollarımız “cici”, sürücüler “tu k.k.” imiş! 13-11-2014 17:38 Sen boşa öldün, ben boşa sevindim Rumeysa’ m! 13-11-2014 17:37 Dampercilerle Devletin rüşveti birlikte mi kalkmış? 13-11-2014 17:37 Türkiye’de yaya olacağımıza, Kenya’da fil mi olaydık? 13-11-2014 17:36 “Gece Görüşlü Otobüsü”müz olmuş meğer… 13-11-2014 17:35 Otobüs üreticilerimize çağırı: Gece Görüşlü Otobüs 13-11-2014 17:35 Otobüsçülerimiz ‘Hava’lanmalı(mı?) ve ‘Demir’lenmeli (mi?) 13-11-2014 17:35 Şekerle başlayalım, şeker(!)lenmeyelim! 13-11-2014 17:34 Devlet Destekli Çatışma!... 13-11-2014 17:32 Bakanımızın enayiliği 13-11-2014 17:32 Katil köprülerden yeni alârm 13-11-2014 17:30 Kör devletim, gör devletim! 13-11-2014 17:30 Katil bariyer, hangi devletin? 13-11-2014 17:30 Eğitimsiz Devletimin, Eğitimsiz Profesörü 13-11-2014 17:29 Devletimin cehaletinin TIR' lamasının cinayetlerinin… 13-11-2014 17:29 İnsan Arası-Köpek Sırası 13-11-2014 17:29 Köpek, şoför müydü? 13-11-2014 17:28 Devletimin patlayan lastiği, pahalıya patladı 13-11-2014 17:28 Otobüsçüm, Duy! Müdür, 115 Bin TL Tazminat Ödeyecek! 13-11-2014 17:27 Kaptan ve devlet, köpeğe yenilirse... 13-11-2014 17:27 Uykusuzluk ve Yorgunluğun Trafik Kazlarına Etkisi 13-11-2014 17:26 “Mahkemeleşme”de Bakanlık ve bakan farkı 13-11-2014 17:08 Bitlis'te otobüsü nasıl devirdik? 13-11-2014 17:07 Denetim mi, ahlâk mı, fren mi patladı? 13-11-2014 17:06 Kafa koparma güvenliği! 13-11-2014 17:06 Bir yıldız daha kaydı;1 ölü 3 yaralı 13-11-2014 17:05 Kaymalı Faciaların Sessiz Diyalogu 13-11-2014 17:05
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1GALATASARAY3799
 • 2FENERBAHÇE3796
 • 3TRABZONSPOR3764
 • 4RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ3758
 • 5BEŞİKTAŞ3756
 • 6EMS YAPI SİVASSPOR3854
 • 7KASIMPAŞA3753
 • 8CORENDON ALANYASPOR3852
 • 9ÇAYKUR RİZESPOR3750
 • 10BITEXEN ANTALYASPOR3849
 • 11YUKATEL ADANA DEMİRSPOR3744
 • 12YILPORT SAMSUNSPOR3843
 • 13MONDİHOME KAYSERİSPOR3842
 • 14GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ3741
 • 15TÜMOSAN KONYASPOR3741
 • 16VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK3840
 • 17MKE ANKARAGÜCÜ3740
 • 18ATAKAŞ HATAYSPOR3738
 • 19SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL3737
 • 20İSTANBULSPOR3716
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
HALİNİZDEN MEMMUN MUSUNUZ?
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA